รับพิมพ์เอกสาร/รายงาน จัดทำปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ คีย์ข้อมูล และอื่นๆ

ทำงานโดยโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) - รับพิมพ์เอกสาร รายงาน เอกสารทั่วไป บทความ ตามแบบต้นฉบับ - จัดทำปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ตามแบบฟอร์ม - คีย์ข้อมูลเพื่อเข้าระบบฐานข้อมูลหรือนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล - จัดทำข้อมูล Excel ผูกสูตร สร้างกราฟ เพื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟแท่ง กราฟเชิงเส้น เป็นต้น - จัดทำการนำเสนอ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์เอกสาร/รายงาน จัดทำปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ คีย์ข้อมูล และอื่นๆ

  • 1. รับรายละเอียดงาน เพื่อประเมินราคางาน
  • 2. จัดทำและส่งใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
พิมพ์งาน โดย MS Word
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

(1) ต้นฉบับเป็นข้อความทั้งหมด - ข้อความภาษาไทย 10 บาท/หน้า - ข้อความภาษาอังกฤษ 12 บาท/หน้า (2) ต้นฉบับเป็นข้อความ เพิ่มเติม รูปภาพ และตาราง - ข้อความภาษาไทย 10 บาท/หน้า - ข้อความภาษาอังกฤษ 12 บาท/หน้า - รูปภาพ หากต้องการให้หารูปมาใส่ให้เหมือนหรือคล้ายต้นฉบับ คิดเพิ่ม 20 บาท/หน้า - ตาราง คิดเพิ่ม 20 บาท/หน้า * งานด่วนเพิ่ม 500 บาท/งาน ไฟล์ที่ได้รับ (.docx, .pdf) ระยะเวลาในการทำงาน 1-2 วัน (ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน) แก้ไขงานให้สมบูรณ์ 1 ครั้ง

คีย์ข้อมูล โดย MS Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คำนวณราคาตามจำนวนช่องตาราง (Count) (1) คีย์ข้อมูล Excel เช่น แบบสอบถาม - คีย์ข้อมูลทุกๆ 1,000 Count คิดราคา 200 บาท - คีย์ข้อมูลมากกว่า 10,000 Count ตกลงราคากันก่อนได้ค่ะ (2) คีย์ข้อมูล Excel เพิ่มเติม การผูกสูตร และสร้างกราฟ - ข้อมูลทุกๆ 1,000 Count คิดราคา 300 บาท - คีย์ข้อมูลมากกว่า 10,000 Count ตกลงราคากันก่อนได้ค่ะ * งานด่วนเพิ่ม 500 บาท/งาน ไฟล์ที่ได้รับ (.xlxs) ระยะเวลาในการทำงาน 1-2 วัน (ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน) แก้ไขงานให้สมบูรณ์ 1 ครั้ง

จัดทำการนำเสนอ โดย MS PowerPoint
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับเฉพาะกรณีที่มีข้อมูลและรูปแบบที่ต้องการแล้ว - จำนวน 1-10 สไลด์ คิดราคา 200 บาท - จำนวน 11-20 สไลด์ คิดราคา 350 บาท - จำนวนมากกว่า 20 สไลด์ ตกลงราคากันก่อนได้ค่ะ * งานด่วนเพิ่ม 500 บาท/งาน ไฟล์ที่ได้รับ (.pptx) ระยะเวลาในการทำงาน 1-2 วัน (ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน) แก้ไขงานให้สมบูรณ์ 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Thanatcha

จบการศึกษา: ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปริญญาตรี สาขาธุรกิจวิศวกรรม ความถนัดด้านโปรแกรม: Microsoft office (Word, Excel and Power point)

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน