[IELTS 8.0] รับแปล TH<>EN (เน้น TH->EN) ประสบการณ์สายวิศวะฯ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และ IT

จบการศึกษาจากรร.นานาชาติ และคณะวิศวะฯ จุฬาฯ ภาคอินเตอร์ ผลคะแนน IELTS 8.0 และ TOEIC 965 คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษทั้งในเชิงวิชาการและในบริบททั่วไป มีประสบการณ์การทำงานในหลายอุตสาหกรรม (airlines and aviation, automotive, management consulting, IT recruitment software) และมีประสบการณ์ในการทำงานกับทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน รับแปลงานทุกประภท - บทความทั่วไป - รีพอร์ท - งานวิจัย - เอกสารทางเทคนิค - โบรชัวร์ และคู่มือการใช้งาน - รายงานเชิงธุรกิจ - อื่นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ [IELTS 8.0] รับแปล TH<>EN (เน้น TH->EN) ประสบการณ์สายวิศวะฯ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และ IT

  • 1. ลูกค้าบรีฟงานและตกลงสโคปงาน
  • 2. ลูกค้าส่งงานที่ต้องการให้แปลมาให้ประเมินในรูปแบบอ่านง่าย (ไฟล์ / ภาพที่ชัดเจน)
แพ็กเกจ
งานแปลทั่วไป TH -> ENG
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แปลบทความทั่วไปและเอกสารต่างๆ CV/Resume, Email, และฟอร์ม แบบสอบถาม ราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียด เริ่มต้น 300 บาท/หน้า โดยส่งไฟล์งานที่เสร็จแล้วให้ทั้งไฟล์ .PDF และ .DOC ใช้เวลา 2 วัน

งานแปลเฉพาะทาง TH -> ENG
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

งานแปลที่ต้องใช้ความรู้เพิ่มเติม อาทิเช่น รายงานทางธุรกิจ บทความและรายงานทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ งานวิจัย คู่มือ และอื่นๆ ราคาและระยะเวลาขึ้นอยู่กับรายละเอียด เริ่มต้นที่ 500 บาท/หน้า โดยส่งไฟล์งานที่เสร็จแล้วให้ทั้งไฟล์ .PDF และ .DOC ใช้เวลา 4 วัน

ฟรีแลนซ์
Baitoey

อดีตนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ (ประถม-ม.ปลาย) และนิสิตวิศวะฯ จุฬาฯ ภาคอินเตอร์ มีประสบการณ์การทำงานในหลายอุตสาหกรรม ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทำงานและใช้ประจำในชีวิตประจำวัน

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน