รับพิมพ์งานตามต้นฉบับ ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ

พิมพ์งานเอกสารต่าง ๆ ตามต้นฉบับ ลงในโปรแกรม Microsoft Word ทั้งต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ // รับพิมพ์งานจากไฟล์ PDF และรูปจากภาพถ่าย - ส่งไฟล์งานในรูปแบบ .docx / .pdf หรือ ตามตกลงไว้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานตามต้นฉบับ ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ

  • 1. ติดต่อจ้างงานโดยแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ รวมทั้งกำหนดส่งงานที่ต้องการ
  • 2. ตกลงและสรุปราคาให้ผู้จ้างงานรับทราบ
แพ็กเกจ
พิมพ์ตามต้นฉบับ เฉพาะภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์เอกสาร ขนาดกระดาษ A4 (เฉพาะภาษาไทย) (คัดลอกจากต้นฉบับ ทั้งในรูปแบบของลายมือ, PDF, PNG ไฟล์รูปภาพ) - หน้าละ 10 บาท > หากเกิน 15 หน้าขึ้นไป และต้องการงานด่วน (ภายใน 12 ชั่วโมง) ทางร้านขออนุญาตคิดราคาเพิ่มเป็นสองเท่าของราคางานปกติ <

พิมพ์ตามต้นฉบับ เฉพาะอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์เอกสาร ขนาดกระดาษ A4 (เฉพาะอังกฤษ) (คัดลอกจากต้นฉบับ ทั้งในรูปแบบของลายมือ, PDF, PNG ไฟล์รูปภาพ) - หน้าละ 15 บาท > หากเกิน 15 หน้าขึ้นไป และต้องการงานด่วน (ภายใน 12 ชั่วโมง) ทางร้านขออนุญาตคิดราคาเพิ่มเป็นสองเท่าของราคางานปกติ <

พิมพ์ตามต้นฉบับ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์เอกสาร ขนาดกระดาษ A4 (เฉพาะอังกฤษ) (คัดลอกจากต้นฉบับ ทั้งในรูปแบบของลายมือ, PDF, PNG ไฟล์รูปภาพ) - หน้าละ 18 บาท > หากเกิน 15 หน้าขึ้นไป และต้องการงานด่วน (ภายใน 12 ชั่วโมง) ทางร้านขออนุญาตคิดราคาเพิ่มเป็นสองเท่าของราคางานปกติ <

ฟรีแลนซ์
จันทร์จิรา

นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ที่จบใหม่ รับผิดชอบต่องาน ทำงานตรงเวลา และที่ชอบการพิมพ์หนังสือเป็นประจำ และชอบการออกแบบ วาดภาพโลโก้ ทั้งนี้ยังเป็นเจ้าของเพจ Baimo.design ที่เปิดรับการออกแบบโลโก้ ป้ายไวนิล

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน