รับทำ ออกแบบ Presentation อ่านง่าย ตามสไตล์ที่คุณต้องการ

- รับทำ Presentation ใน Powerpoint Keynote Canva Document งานนำเสนอทุกแบบ - แจ้งรายละเอียดของงานและความต้องการของลูกค้า ทั้งข้อความที่ใส่แต่ละหน้า จำนวนหน้า Mood and tone รวมถึง Material ต่าง ๆ และภาพลักษณ์ที่ลูกค้าต้องการสื่อสารอย่างละเอียด และชัดเจน - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่าย สามารถตกลงกันได้ครับ ---รายละเอียดสำคัญ--- 1. วัตถุประสงค์ของงาน เป้าหมายของงานที่ต้องการ 2. font ที่ต้องการ (ถ้ามี) 4. สไตล์ของงานที่อยากได้หรือ CI (จำเป็นต้องมี) เช่น mood and Tone หรือสีของงาน ต้องการงานสไตล์ประมาณไหน 5. รูปภาพที่ต้องการใส่ *โลโก้ของงาน* (ควรเป็นไฟล์ Ai หรือ PNG) (ลูกค้าส่งให้ทางเมลหลังจากเสนอราคาเรียบร้อยแล้ว) 6. Material และ Element ข้อมูลที่ต้องมีทั้งหมด (จำเป็นต้องมี) 7. ตัวอย่างงาน หรือ Reference แบบร่างงานที่ต้องการ เพื่อจะได้ง่ายกับการออกแบบให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ขอบเขตของงาน 1. ได้รับงานเป็น PDF หรือ PPTX แบบฝัง font หรือไฟล์สกุลอื่น ๆ ตามต้องการ 2. สามารถแก้ไขงานได้ 4 ครั้ง /1 ชิ้นงาน ถัดไปคิด +50.- (แก้ไขเล็กน้อยคุยกันได้) 3. ระยะเวลาในการทำงาน 3-5 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ ออกแบบ Presentation อ่านง่าย ตามสไตล์ที่คุณต้องการ

  • 1. 1. แจ้งความต้องการในงานที่อยากจะได้ รายละเอียดของงานทั้งหมด
  • 2. เสนอราคา และจ่ายเงินค่าบริการ
แพ็กเกจ
Presentation 1-20 หน้า งานนำเสนอทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- Presentation ที่ลูกค้าเตรียมเนื้อหามาครบ เราจะออกแบบหน้าสไลด์และทำภาพอินโฟกราฟฟิคเพิ่มเติมได้ ตาม CI ของลูกค้า - หากจำนวนหน้าเกิน +50.-/ 3 หน้าที่เกิน หรือตกลงกันก่อนได้ครับ - ได้รับงานเป็น PDF หรือ PPTX แบบฝัง font หรือไฟล์สกุลอื่น ๆ ตามต้องการ - สามารถแก้ไขงานได้ 4 ครั้ง /1 ชิ้นงาน ถัดไปคิด +50.- (แก้ไขเล็กน้อยคุยกันได้) - ระยะเวลาในการทำงาน 2-3 วัน ขึ้นกับความยาก-ง่ายของงาน

Presentation 1-20 หน้า พร้อมจัดเรียงเนื้อหา
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- Presentation ที่ลูกค้าไม่ได้แบ่งเนื้อหา และต้องการให้เราหารูปประกอบ (หากต้องการรูปประกอบที่ต้องซื้อจะคิดเพิ่มเติมนะครับ) เราจะออกแบบหน้าสไลด์และทำภาพอินโฟกราฟฟิคเพิ่มเติมได้ ตาม CI ของลูกค้า - หากจำนวนหน้าเกิน +50.-/ 3 หน้าที่เกิน หรือตกลงกันก่อนได้ครับ - ได้รับงานเป็น PDF หรือ PPTX แบบฝัง font หรือไฟล์สกุลอื่น ๆ ตามต้องการ - สามารถแก้ไขงานได้ 4 ครั้ง /1 ชิ้นงาน ถัดไปคิด +50.- (แก้ไขเล็กน้อยคุยกันได้) - ระยะเวลาในการทำงาน 2-3 วัน ขึ้นกับความยาก-ง่ายของงาน

Presentation 30-40 หน้าขึ้นไป เหมา ๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- Presentation ที่ลูกค้าไม่ได้แบ่งเนื้อหา หรือแบ่งมาแล้ว และต้องการให้เราหารูปประกอบ (หากต้องการรูปประกอบที่ต้องซื้อจะคิดเพิ่มเติมนะครับ) เราจะออกแบบหน้าสไลด์และทำภาพอินโฟกราฟฟิคเพิ่มเติมได้ ตาม CI ของลูกค้า - หากจำนวนหน้าเกิน +100.-/ 10 หน้าที่เกิน หรือตกลงกันก่อนได้ครับ - ได้รับงานเป็น PDF หรือ PPTX แบบฝัง font หรือไฟล์สกุลอื่น ๆ ตามต้องการ - สามารถแก้ไขงานได้ 4 ครั้ง /1 ชิ้นงาน ถัดไปคิด +50.- (แก้ไขเล็กน้อยคุยกันได้) - ระยะเวลาในการทำงาน 2-3 วัน ขึ้นกับความยาก-ง่ายของงาน

ฟรีแลนซ์
Tanakorn

ชื่อ ธนกร ศิริอังคณา อายุ 23 ปี จบคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยทำงานด้าน Graphic design และ Creative content ระดับมหาวิทยาลัย มี Passion ในการเป็นศิลปินที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะ รับงานออกแบบ Logo, Poster, Banner, Ads, Presentation, Portfolio สามารถใช้ AI, PS, AE (basic), Procreate ได้

07/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
33 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน