รับออกแบบ/เขียนแบบ 2D,3D งานโครงสร้างและสถาปัตย์

งานโครงสร้างวิศวกรรมลูกค้าส่งข้อมูลตาม Contract Drawing Original ดังนี 1.General Note(ข้อกำหนดงานวิศวกรรม) 2.Typical Detail 3.Plan,Elevation,Section ที่เกี่ยวข้อง 4.รายการคำนวณ(ถ้ามี) งานสถาปัตยกรรม ถ้าเป็น Draft แบบหรือออกแบบงาน Part พิเศษ รบกวนขอข้อมูลดังนี้ 1.Specification (สเปควัสดุ) 2.Plan,Elevation,Section 3.ตัวอย่างวัสดุ(ถ้ามี) งานออกแบบบ้านหรืออาคารเพื่อขออนุญาติ ขอข้อมูลดังนี้ 1.โฉนดที่ดิน(ขอสเกลตามจริง) 2.ข้อมูลพื้นที่ใช้สอยที่ต้องการ(เช่น ลูกค้าต้องการบ้านพักอาศัย 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ เป็นต้น) 3.พื้นที่ที่ต้องการ (ถ้าทราบ) 4.กำหนดส่งมอบงาน ส่งมอบงานในหน้ากระดาษ A3 หากลูกค้าต้องการให้พิมพ์ขนาด A1 คิดราคา งาน 3D รบกวนขอ 1.Site Plan,Master Plan ,Elevation,Section 2.รายละเอียด Materials (วัสดุ) ทั้งนี้ระยะเวลาการทำงานช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับข้อมูลของลูกค้าเอง รายละเอียดราคาเพิ่มเติม 1.งาน Draft แบบวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม หากลูกค้าต้องการให้เคลียแบบกับทาง Consult หรือ Owner โดยตรงคิดค่า ใช้จ่ายเพิ่มครั้งละ 3,000 บาท 2.งานออกแบบบ้าน/อาคาร ถ้าพื้นที่มากกว่า 500 ตร.ม. คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 300 บาท/ตร.ม. เป็น 600 บาท/ตร.ม. (คิดตามพื้นที่ใช้สอยจริงไม่รวมงาน Site Drainage,Road Work) งานโยธาคิดค่าออกแบบราคา 30 บาท/ตร.ม. หรือเหมา คุยได้ครับ ( สามารถไปดูไซท์งานได้ในกรุงเทพและปริมณฑลฟรีนอกเหนือจากนั้นมีค่าใช้จ่าย / ให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้างฟรีทั่วประเทศ ^^) 3.ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับข้อมูล ดังนั้นหากคุณลูกค้าต้องการงานด่วนกรุณาเตรียมข้อมูลให้พร้อมมากที่สุด 4.BOQ คิดราคาค่าวัสดุและค่าแรงตามราคา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.งาน Draft แบบวิศวกรรม/สถาปัตยกรรม ราคาเริ่มต้นแผ่นละ 500 บาท ลูกค้าสามารถแก้งานได้ 3 ครั้ง 2.งานออกแบบบ้าน/อาคาร ราคาเริ่มต้น ตร.ม.ละ 300 บาท (ถ้าต้องการรายการคำนวณพร้อมลายเซ็นต์วิศวกรด้วยคิดเพิ่ม 5,000 บาท) ลูกค้าสามารถแก้งานได้ 3 ครั้ง ส่งงานโดยการปริ้นบนกระดาษ A3 และCD (ไฟล์ PDF) ส่งให้ทางไปรษณี พร้อมยื่นขออนุญาติก่อสร้าง 3.งาน 3D Perspective ลูกค้าสามารถแก้งานได้ 1 ครั้ง ไม่มีแบบร่าง ส่งงานเป็นไฟล์ JPG/PNG/BMP/PDF แล้วแต่ลูกค้าจะเลือก ราคาเริ่มต้น ตร.ม.ละ 100 บาท

ฟรีแลนซ์
เอกราช

รับออกแบบเขียนแบบ Shop-Drawing สำหรับขออนุญาติก่อสร้าง บ้านพักอาศัย อาคารขนาดใหญ่ โรงงาน หรือ Shop Drawing เพื่อเบิก Payment สำหรับงานโครงการ , รับเขียนแบบ Fabrication สำหรับงาน Steel Work ทั้ง Architectural & Structural Work ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พร้อม Excel คำนวณน้ำหนักเหล็กสำหรับจัดจ้างผู้รับเหมา

06/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน