minimal + colorful สีจัดจ้าน

รับวาดภาพแนว Minimal/Portrait /Lowpoly | ขั้นตอนการทำงาน | -- พูดคุย รายละเอียดและความต้องการต่างๆ (ขนาด - โทนสี - สไตล์งาน) -- ตกลงเรื่องราคา (ตามความยากง่ายของงาน) -- วาดภาพหลังมีการแจ้งโอน -- วาดเสร็จส่งให้ลูกค้าพิจารณา แก้ไขได้ 3ครั้ง -- ส่งงานให้ลูกค้า ^^ | ไฟล์งาน | -- ไฟล์ภาพ .jpg และ .png

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ minimal + colorful สีจัดจ้าน

  • 1. ตกลงรายละเอียดงาน
  • 2. ร่างแบบ + ลงสี
แพ็กเกจ
Portrait
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

Portrait เดี่ยว300/เพิ่มคนละ100บาท || เต็มตัว 500/เพิ่มคนละ200

Lowpoly
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Lowpoly เดี่ยว500/เพิ่มคนละ/200บาท || เต็มตัว700/เพิ่ม400

ฟรีแลนซ์
AiiA

เป็นนักศึกษาด้านการออกแบบ อยากหาประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านที่สนใจ มีความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างดี

12/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน