พัฒนา และสร้าง Google Sheets เพื่อลดเวลาการทำงานของผู้รับบริการ

รับสร้าง Google Sheets ตามความต้องการดังนี้​: 1) ออกแบบ และสร้าง Database ให้ทุก sheets สามารถเชื่อมถึงกัน และรวมไว้หน้าเดียวได้ - ช่วยให้ง่าย และสะดวกในการอ่านข้อมูล 2) ดึงข้อมูลจากเว็ปลงใน Google Sheets (Web Scrapping) - สามารถสร้าง หน้าสำหรับอ่านข้อมูลหลายๆเว็ป รวมใน sheet เดียว 3) ออกแบบ และสร้างปุ่มสำหรับ: 3.1) ทุกๆช่อง สำหรับ +, -, *, / (ตามผู้รับบริการต้องการ) 3.2) ลบเนื้อหา 3.3) ก๊อปเนื้อหาจาก sheet หนึ่ง ไปอีก sheet หนึ่ง และลบข้อมูลใน sheet แรก เมื่อเนื้อหาในแรก sheet มีบางคำที่กำหนัดไว้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พัฒนา และสร้าง Google Sheets เพื่อลดเวลาการทำงานของผู้รับบริการ

  • 1. รับความประสงค์ของงาน (requirements), ตกลงระยะเวลา (time), ตกลงราคา (price)
  • 2. เริ่มผลิต google sheets ตามความประสงค์ของผู้รับบริการ
แพ็กเกจ
Database และ Dashboard - รวมข้อมูลจากหลายๆ sheets มาไว้ใน sheets เดียว และมีรูปภาพแสดงอธิบาย - ช่วยให้ผู้รับบริการง่ายต่อการวิเคราะห์ผลประกอบการ และข้อมูล
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ออกแบบ และสร้าง Database ให้ทุก sheets สามารถเชื่อมถึงกัน และรวมไว้หน้าเดียวได้ ช่วยให้ผู้รับบริการ ง่ายต่อการวิเคราะห์ผลประกอบการ และข้อมูล

Web Scraping - ดึงข้อมูลจากเว็ปมารวมไว้ที่ sheet หน้าเดียว - สะดวกต่อการอ่านข้อมลูจากเว็ป
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

30-50 ข้อมูล ที่รับการดึงเข้ามาใน google sheets

Automation Button - สร้างปุ่มสำหรับ บวกลบคูณหาร ย้ายข้อมูลไป sheet อื่น ตามความประสงค์ของผู้รับบริการ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ปุ่มสำหรับเมื่อคลิ๊กแล้ว จะทำตามความประสงค์ของลูกค้า 1) ปุ่มลบเนื้อหาเฉพาะกลุ่ม = 900 บาท 1) ปุ่มบวกลบคูณหารจนถึงบรรทัดสุดท้าย = 1800 บาท 2) ก๊อปเนื้อหาจาก sheet หนึ่ง ไปอีก sheet หนึ่ง และลบข้อมูลใน sheet แรก เมื่อเนื้อหาในแรก sheet มีบางคำที่กำหนัดไว้ = 3500 บาท

ฟรีแลนซ์
Setthawut

สวัสดีครับ ผมบูม ยินดีที่ได้รู้จักครับ :) ผมจบตรี Business Economic ที่ มหิดลอินเตอร์ ต่อโท Entrepreneurship (Leadership) ที่ Henley Business School ครับ ปัจจุบันรับงาน Freelance แปลภาษา ทำเว็ปไซต์ ครับ

12/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน