ล่ามภาษาญี่ปุ่น - ไทย N1 รับทุกงานตั้งแต่1ชั่วโมง+

ล่ามภาษาญี่ปุ่น - ไทย รับตั้งแต่ล่ามนำเที่ยว จนถึงแปลงานประชุม เช่น ล่ามนำเที่ยว ล่ามนำดูงาน ล่ามนำดูตลาด ล่ามบนโต๊ะอาหาร ล่ามโรงงาน ล่ามประชุม ล่ามส่วนตัว ฯลฯ งานในกรุงเทพส่วนในจะไม่มีค่าเดินทางเพิ่มเติม นอกจากนั้นมีค่าเดินทางตามจริง(ค่าน้ำมันรถ) กรุณานัดล่วงหน้า1สัปดาห์ขึ้นไป น้อยกว่านั้นมีค่างานด่วน

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1000 บาท 3 ชั่วโมงขึ้นไป ชั่วโมงละ 800 บาท 8 ชั่วโมง ( 1วัน ) วันละ 6000 บาท ราคามีเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดงาน

ฟรีแลนซ์
ธรินธร

รับแปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ไทย แปลโดยผมคนไทยที่มีระดับภาษาญี่ปุ่นN1 และมีฝ่ายQCคนญี่ปุ่น ช่วยตรวจงานความสละสลวยของภาษาญี่ปุ่น รับประกันงานว่าภาษาญี่ปุ่นมีความสละสลวยพร้อมใช้งาน

01/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน