รับทำเว็บไซต์ ( Responsive Web รองรับทุกหน้าจอ)

รับทำเว็บไซต์ ระบบงาน องค์กร บริษัท ตามความต้องการ Responsive Web รองรับทุกหน้าจอ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ทำระบบ หน้าบ้าน (Front-end) หลังบ้าน (Back-end) ระบบสมาชิก แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติ่ม Function อื่นๆ ของเว็บไซต์ Framework ที่ใช้ - PHP (CodeIgniter Web Framework) - Javascript, (Vue JS framework, Nuxt JS framework) - Python (django) - ภาษาอื่นๆ Html / CSS, SASS ,SCSS/ JS / JQuery / Ajax / Json / - ฐานข้อมูล Mysql / SQL - Responsive Sites Bootstrap / Vuetify etc. รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - การประเมินราคาอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่ได้แจ้งไว้ ตามขอบเขตและรายละเอียดของงาน - ระบบภาษาที่สอง 2000 บาท (ผู้ว่าจ้างส่งเนื้อหาภาษาที่สองเอง) *สอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำเว็บไซต์ ( Responsive Web รองรับทุกหน้าจอ)

  • 1. พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานผ่านแชทของ fastwork
  • 2. ฟรีแลนซ์เสนอราคาและระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
เว็บไชต์ขนาดเล็ก (ไม่มีหลังบ้าน Back-end)
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

เป็นเว็บไซต์รองรับทุกหน้าจอ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน (Responsive Web) - จำนวนเว็บไซต์ 5 - 10 หน้า - เริ่มต้นมีให้ 5 หน้า - แก้ไขได้ 3 ครั้งหลังส่งมอบงาน

เว็บไซต์ขนาดกลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

เป็นเว็บไซต์รองรับทุกหน้าจอ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน (Responsive Web) ส่วนของหน้าบ้าน (Front - end) - จำนวนเว็บไซต์ 5 - 10 หน้า - เริ่มต้นมีให้ 5 หน้า ส่วนของหลังบ้าน (Back- end) - มีหลังบ้าน Back-end ไม่ใหญ่มาก - มีระบบสมาชิก - ฟอร์มเก็บข้อมูล - กราฟสถิติ สรุปผล - แก้ไขได้ 3 ครั้งหลังส่งมอบงาน

เว็บไซต์ขนาดใหญ่ องค์กร หน่วยงาน บริษัท
ระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน

- เป็นเว็บไซต์รองรับทุกหน้าจอ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน (Responsive Web) ส่วนของหน้าบ้าน (Front - end) - จำนวนหน้าเว็บไซต์ 8 - 15 หน้า - เริ่มต้นมีให้ 8 หน้า ส่วนของหลังบ้าน (Back- end) - มีหลังบ้านตามความต้องการ - มีระบบการจัดการหน้าเว็บไซต์ Front-end - ระบบสมาชิก, จัดการสมาชิก - ระบบเก็บข้อมูลพนักงาน เงินเดือน ตำแหน่ง อื่นๆ ตามความต้องการ - กราฟสถิติ สรุปผล - ระบบอื่นๆ ตามความต้องการ - แก้ไขได้ 5 ครั้งหลังส่งงาน

ฟรีแลนซ์
Sutin

เป็น โปรแกรมเมอร์ ภาษาที่ใช้บ่อยๆ PHP (CodeIgniter Web Framework) Html, CSS, Javascript , JQuery , Ajax , Mysql ทำเว็บไซต์ที่รองรับทุกหน้าจอการทำงาน (Responsive Web) ภาษาเพิ่มเติม : NodeJS , vue , angular

05/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
15 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน