สอนภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล

สำหรับผู้ที่อยากเก่งภาษาอังกฤษ อ่าน พูด เขียน ให้ได้เหมือนเจ้าของภาษา หรือต้องการที่จะปูภาษาอังกฤษพื้นฐานให้แข็งแรง เพื่อพัฒนาการทางภาษาที่รวดเร็ว และเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นไป พร้อมช่วยเสริมทักษะ รวมไปถึงความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล

  • 1. ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหัวข้อที่ต้องการเรียน (การพูดหรือออกเสียง,อ่าน,ความเข้าใจ)
  • 2. วัดระดับความเข้าใจภาษาของผู้ฝึก เพื่อให้สะดวกกับผู้ฝึกหรือจะได้ทำความเข้าใจมากขึ้น
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น - เพื่อการสื่อสารผ่านบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ - เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ พร้อมฝึกออกเสียงภาษา ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติม สำหรับวิธีการใช้บทสนทนาในแต่ล่ะสถานการณ์ คำแปลหรือคำอธิบายนอกเหนือจากเนี้อหา

ฟรีแลนซ์
Augustina

I'm a recruiter turned resume writer with a passion for helping people secure their dream jobs. Master of English Language with 4+ years' experience in screening, editing and writing resumes across multiple disciplines, at all levels of business.

11/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน