แบบประเมินความเป็นได้ของอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน โรงแรม ประเภทอาคารสูง หรือ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

การจัดทำแบบประเมินความเป็นได้ของอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน โรงแรม ประเภทอาคารสูง หรือ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อเป็นการประเมินความเป็นไปได้เบื้องต้นสำหรับผู้ว่าจ้างที่ต้องการลงทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยจะเริ่มต้นจากการศึกษาที่ตั้งโครงการ และความต้องการของผู้ว่าจ้างว่ามีความประสงค์ที่จะพัฒนาไปในทิศทางใด และสอดคล้องกับสถานที่ตั้งหรือไม่ ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการจัดทำการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายผังเมือง กฏหมายอาคาร หรือกฎหมายอื่นๆที่จะมีผลกระทบกับการทำโครงการ ที่จะมีผลต่อการลงทุนโดยตรง นอกจากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วนั้น การให้บริการยังรวมถึงการนำเสนอรูปแบบโครงการต่างๆเพื่อเป็นการเปรียบเทียบเพื่อหาความเป็นไปได้ในการลงทุนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อเดินหน้าโครงการต่อไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แบบประเมินความเป็นได้ของอาคารที่พักอาศัย สำนักงาน โรงแรม ประเภทอาคารสูง หรือ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

  • 1. ตรวจสอบรายละเอียดความต้องการของโครงการจากทางผู้ว่าจ้าง
  • 2. นำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาแบบตามความต้องการของโครงการ และนำเสนอเพื่อขออนุมัติ
แพ็กเกจ
งานทำแบบประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- แบบรายละเอียดโครงการในรูปแบบของไฟล์ PDF - ตารางสรุปข้อมูลพื้นที่ใช้สอยของโครงการ - รายละเอียดข้อกฎหมายผังเมือง และกฎหมายอาคารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - สรุปประเมินราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

งานออกแบบและเขียนแบบบ้านพักอาศัย พื้นที่ไม่เกิน 150 ตรม และความสูงไม่เกิน 2 ชั้น
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- แบบแปลน รูปด้าน และทัศนียภาพเป็นไฟล์ PDF ในส่วนของแบบขออนุญาตก่อสร้าง ทางลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลที่ตั้งโครงการ เพื่อจัดทำแบบ และทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง - งานแก้ไขแบบเพิ่มเติมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแบบที่ได้จัดส่งไปแล้ว ขอคิดค่าบริการเริ่มต้นที่ 5000 บาท หรือดูความยากง่ายในการแก้ไขแบบก่อนเสนอราคาเพื่อขออนุมัติ

งานเขียน 3D Model l Rendering l Animation
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- งาน 3D Model ส่งเป็นไฟล์ Sketchup - งาน Rendering ส่งเป็นไฟล์ JPEG ขนาด 11920 x 1080 - งาน Animation ส่งเป็นไฟล์ MP4 Video ขนาด 1920 x 1080 ความยาวไม่เกิน 10 วินาที (หากเกินคิดวินาทีละ 500 บาท)

ฟรีแลนซ์
anuchit

สถาปนิกออกแบบอาคารพักอาศัย สำนักงาน โรงแรม ประเภทอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

01/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน