ปรึกษากฎหมาย((ฟรี)) จดทะเบียน ร่างสัญญา ดูแลจัดเตรียมคดี

✒ ปรึกษากฎหมายและให้ความเห็นด้านกฎหมายในเบื้องต้น โดยปรึกษาผ่านกล่องข้อความรับงานใน Fastwork (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ✒ จดทะเบียน-ทำนิติกรรมและร่างสัญญาทุกประเภท (ไทย-อังกฤษ) โดยการส่งมอบเอกสารผ่านไลน์-อีเมล์หลังตกลงรับงานแล้ว ✒ จดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า (ไทย-อังกฤษ) โดยการส่งมอบเอกสารผ่านไลน์-อีเมล์หลังตกลงรับงานแล้ว ✒ ดูแลจัดเตรียมคดี และวางโครงสร้างพิจารณาคดีเกี่ยวกับศาล โดยพิจารณาข้อเท็จจริงผ่านกล่องรับข้อความในเว็บนี้

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ ปรึกษากฎหมาย((ฟรี)) จดทะเบียน ร่างสัญญา ดูแลจัดเตรียมคดี
  • 1. ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นคดีเบื้องต้น(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • 2. รับเงินโอนมัดจำเมื่อผู้ว่าจ้างพร้อมให้ดำเนินงาน
แพ็กเกจ
ทนายความดูแลเอกสารทุกประเภทและสำนวนคดีศาล
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.ให้คำปรึกษาและความเห็นด้านกฎหมายเบื้องต้น (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 2.ดูแลจัดเตรียมคดี และวางโครงสร้างพิจารณาคดีเกี่ยวกับศาล 3.จดทะเบียนบริษัท สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า (ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าตรวจสอบคัดถ่ายเอกสาร) 4.ร่างสัญญาทุกประเภท (ภาษาไทย-อังกฤษ)

รับดูแลให้คำปรึกษาเป็นทนายความประจำส่วนตัว ประจำบริษัท ประจำครอบครัว
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1. เป็นทนายความที่ปรึกษากฎหมายพร้อมเสนอความเห็นด้านกฎหมายโดยละเอียด 2. หลังจากตกลงว่าจ้างแล้วลูกค้าสามารถโทรติดต่อปรึกษาคดีความหรือเรื่องข้อกฎหมายได้ตลอดเวลา และตลอดไม่จำกัดครั้ง 3. ทนายความยินดีดำเนินการให้ต่อเนื่องหลังจากได้รับคำปรึกษาหรือความเห็นเรียบร้อยแล้ว (ไม่รวมกับค่าว่าจ้างในส่วนนี้)

ฟรีแลนซ์
Parattakorn
Parattakorn

ทนายความ / นักกฎหมาย / ที่ปรึกษากฎหมาย Attorney / Lawyer / legal consultant

10/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
33 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน