รับแปลบทความทางวิทยาศาสตร์และบทความทั่วไป ENG-THA

รับแปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ENG-THA -บทความวิทยาศาสตร์ชีวภาพ -บทความวิทยาศาสตร์สุขภาพ -งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ -บทคัดย่องานวิจัย -บทความทั่วๆไป -เอกสารอื่นๆ (สามารถพูดคุยรายละเอียดในแชทได้ครับ) >โดยทั่วๆไปจะใช้เวลาในการทำงาน 1-2 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าและปริมาณเนื้อหาของงานครับ >ขออนุญาตส่งมอบไฟล์งานเป็นไฟล์ pdf หรือ word ครับ >ยินดีแก้ไงงานจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์และเป็นที่พึงพอใจตามความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลบทความทางวิทยาศาสตร์และบทความทั่วไป ENG-THA

  • 1. พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของงานพร้อมทั้งตกลงระยะเวลาและราคาของงาน
  • 2. เริ่มต้นทำงานหลังจากลูกค้าชำระค่าบริการพร้อมส่งมอบหลักฐานการชำระเงิน
แพ็กเกจ
แปลบทความทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ บทความทั่วไปและเอกสารอื่นๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปลบทความทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัย บทคัดย่อ และบทความทั่วไป -ราคาเริ่มต้น 250 บาท/หน้า -ไม่จำกัดจำนวนคำ -ไม่จำกัดจำนวนหน้า -รับแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (ENG to THA) -ไฟล์งานที่จะได้รับ: pdf หรือ word

ฟรีแลนซ์
Atapol

นักเรียนปริญญาเอก มีความสนใจแปลบทความทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพและบทความทั่วไปจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

06/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน