รับพิสูจน์อักษรงานภาษาไทยทุกประเภท

- ตรวจคำผิดพร้อมแก้คำ โดยยึดหลักตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน - รับตรวจงานทั้งในไฟล์ Word, Excel, Power point และ PDF - ในกรณีที่ตรวจงานในไฟล์ Word และ Power point อาจมีการแก้ไขปรับแต่ง Formatting ให้สวยงามยิ่งขึ้น - ส่งไฟล์งานพร้อมแนบ track changed หรือComment

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- พิสูจน์อักษรหน้าละ 5 บาท (รับตั้งแต่ 30 หน้าขึ้นไป) และหน้าละ 3 บาทกรณีจ้างเกิน 150 หน้า - ระยะเวลาทำงานจะขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าที่จ้าง

ฟรีแลนซ์
Attapinya

จบการศึกษาคณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2) เคยเป็นนักวิชาการภาษาไทย บริษัทอักษรเจริญทัศน์ ประสบการณ์พิสูจน์อักษร 6 ปี

04/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
11 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน