ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย/ตรวจร่างสัญญา/งานจดทะเบียนฯ

- รับข้อเท็จจริงเรื่องที่ท่านต้องการจะดำเนินการ(ในช่องทางนี้) - เสนอความเห็นทางกฎหมายและค่าบริการให้ท่านพิจารณาอนุมัติ - เมื่อท่านอนุมัติแล้วสามารถดำเนินงานของท่านได้ทันที - เมื่องานเสร็จสิ้นแล้วจะส่งงานให้แก่ท่านทันทีอย่างรวดเร็วที่สุด เพิ่มเติม -. ในกรณีที่เป็นงานคดีความ สัญญา งานจดทะเบียน ฯลฯ อาจมีการขอรับหรือส่งเอกสารหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหรือนัดเพื่อร่วมประชุมปรึกษาคดีหรือเรื่องของงานนั้น ๆ เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป(ถ้ามี)

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- กรณีว่าจ้างให้เป็นทนายความดำเนินคดีความฯลฯ ค่าบริการและค่าวิชาชีพพิจารณาจากคดีความเป็นเรื่อง ๆ ไป โดยอาจจะไม่รวมค่าเดินทาง ค่าคัดถ่ายหรือรับรองเอกสาร ค่าธรรมเนียมศาล(ถ้ามี)แล้วแต่กรณีเริ่มต้นตั้งแต่ หลักพัน หลักหมื่น หลักแสน เป็นต้นตามประเภทคดีเบื้องต้นเริ่มตั้งแต่ 3,000 บาท - กรณีว่าจ้างให้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายประเภท รายครั้ง รายเดือน ประจำ แล้วแต่กรณี ค่าบริการและค่าวิชาชีพเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000 บาท - กรณีว่าจ้างให้จัดทำหรือตรวจร่างสัญญาหรือหนังสือทั้งฉบับ TH-ENG ค่าบริการและค่าวิชาชีพพิจารณาตามประเภทสัญญาหรือหนังสือแล้วแต่กรณีเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000 บาท - กรณีว่าจ้างให้ดำเนินการขอจดทะเบียน บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้าง ร้าน ทะเบียนโรงเรียน โรงงาน ทะเบียนการค้า พาณิชย์ สิขสิทธิ์ สิทธิบัตร แล้วแต่ประเภท ค่าบริการ(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)เริ่มต้นตั้งแต่ 7,000 บาท - กรณีว่าจ้างดำเนินงานบังคับคดีตามคำพิพากษา ค่าบริการ(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)เริ่มต้นตั้งแต่ 3,000 บาท - กรณีว่าจ้างให้ดำเนินการหรืองานประเภทอื่นทางกฎหมาย onestopservice ค่าบริการและค่าวิชาชีพเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000 บาท

ฟรีแลนซ์
ทนายศรัญญู

ทนายความ-รับว่าคดีความ , บังคับคดี , รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย-ให้บริษัท ห้าง ร้าน และบุคคลธรรมดา , รับจัดทำหรือตรวจร่างสัญญาหรือหนังสือทุกประเภท ทั้งฉบับ TH-ENG จีน ญี่ปุ่น , รับจดทะเบียน-หุ้นส่วนบริษัท โรงเรียน โรงงาน ทะเบียนการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และให้บริการงานด้านกฎหมายครบวงจร onestopservice

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
43 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน