บริการอ่านดวงชะตาด้วยลายมือและลักษณะมือ (หัตถศาสตร์)

บริการอ่านดวงชะตาด้วยลายมือและลักษณะมือ (หัตถศาสตร์) เพื่อให้รู้และเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ โดยชี้ให้เห็นถึงส่วนที่ดีและเสียของดวงชะตา เพื่อสร้างจุดแข็งจากส่วนที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและผู้คนรอบข้าง และทำให้รู้ถึงข้อเสียที่ควรปรับปรุงแก้ไขและหาทางป้องกัน ซึ่งจะทำให้เจ้าของดวงชะตาสามารถสร้างดวงชะตาชีวิตใหม่ให้กับตนเองได้ โดยใช้ศาสตร์การดูลักษณะมือและลายมือ ค่าบริการ 500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการอ่านดวงชะตาด้วยลายมือและลักษณะมือ (หัตถศาสตร์)

  • 1. ลูกค้าแจ้งวันเดือนปีเกิด เวลาเกิด และถ่ายรูปมืออย่างน้อยจำนวน 3 รูป ดังนี้ 1. ฝ่ามือ ให้สามารถมองเห็นตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงข้อมือ และลายมือได้ละเอียดและชัดเจน 2. ด้านข้างของมือ ให้สามารถมองเห็นความหนาของมือตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงข้อมือได้อย่างชัดเจน 3. หลังมือ ให้สามารถมองเห็นตั้งแต่ปลายนิ้ว เล็บ จนถึงข้อมือได้อย่างชัดเจน
  • 2. ลูกค้าโอนชำระเงินค่าบริการ
แพ็กเกจ
บริการอ่านดวงชะตาด้วยลายมือและลักษณะมือ (หัตถศาสตร์)
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1. ไฟล์วีดีโออธิบายดวงชะตา 2. ถามคำถามเพิ่มเติมได้อีก 3 คำถาม

ฟรีแลนซ์
อาทิตยา

การอ่านดวงชะตาสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเจ้าของดวงชะตาได้ โดยชี้ให้เห็นถึงส่วนที่ดีและเสียของดวงชะตา แล้วสร้างจุดแข็งจากส่วนที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและผู้คนรอบข้าง และทำให้รู้ถึงข้อเสียที่ควรปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะทำให้เจ้าของดวงชะตาสามารถสร้างดวงชะตาชีวิตใหม่ให้กับตนเองได้

12/2018
เป็นสมาชิก
99 %
งานสำเร็จ
306 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน