บริการรับทำบัญชี : StartUp Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 1,300 บาท * บริการบันทึกรายการบัญชี (เอกสารไม่เกิน 20 ชุด) * จัดทำสมุดบันทึกบัญชีซื้อ-ขาย , รับ-จ่ายเงิน * จัดทำสมุดบันทึกบัญชีรายวันทั่วไป * จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท * จัดทำงบทดลอง และ รายงานงบการเงิน * จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน และ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี (เช่น รายละเอียดลูกหนี้, เจ้าหนี้, ค่าใช้จ่าย เป็นต้น) * จัดทำ ภงด. 1,3,53,51,50 พร้อมกับ E-Filling (นำยื่นเอกสารทางอินเตอร์เน็ต) * ยื่นประกันสังคม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการรับทำบัญชี : StartUp Package

  • 1. ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า และรายละเอียดขอบข่ายของงานที่ว่าจ้าง
  • 2. ตกลงราคา และระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

* บริการบันทึกรายการบัญชี (เอกสารไม่เกิน 20 ชุด) * จัดทำสมุดบันทึกบัญชีซื้อ-ขาย , รับ-จ่ายเงิน * จัดทำสมุดบันทึกบัญชีรายวันทั่วไป * จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท * จัดทำงบทดลอง และ รายงานงบการเงิน * จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน และ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี (เช่น รายละเอียดลูกหนี้, เจ้าหนี้, ค่าใช้ค้างจ่าย เป็นต้น) * จัดทำ ภงด. 1,3,53,51,50 พร้อมกับ E-Filling (นำยื่นเอกสารทางอินเตอร์เน็ต) * ยื่นประกันสังคม แบบ สปส1-10 และการส่งเงินสบทบ (ถ้ามี)

ฟรีแลนซ์
Phutthasuda

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษา ด้านบัญชีและภาษีอากร เต็มรูปแบบ โดยนักบัญชีมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปี ในราคาที่กันเอง

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน