แปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย เชี่ยวชาญงาน PR, Marketing

รับแปลเอกสาร บทความ บทคัดย่อ วรรณกรรม ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย จบปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ จุฬาฯ IELTS 8 ประสบการณ์การทำงานกกว่า 7 ปี ในด้านงานประชาสัมพันธ์ มาร์เก็ตติ้ง - เชี่ยวชาญงานเอกสาร Press release, Factsheet, Scoop, Media invitation ประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ แบรนด์ สื่อสารองค์กร - งานเนื้อหาบนเว็บไซต์ แปล text สำหรับเว็บ รวมถึงเนื้อหา - รายงานประเดือน ประจำปี ขององค์กร - แปลงานพรีเซนต์ รวมถึง Presentation deck (ppt, Google slides) - แปล สคริปต์ พูดบนเวทีให้กับพิธีกร MC, ผู้บริหารองค์กร, งาน Event - แปล สคริปต์วิดีโอโปรโมทองค์กร สินค้า/บริการ, Infographic - แปล บทความเกี่ยวกับสินค้า/บริการ - แปล ซับไตเติ้ลภาพยนตร์ - รับแปลบทคัดย่องานวิจัย - รับถอดเทปสัมภาษณ์ ราคาแปลเรททั่วไปคิดจาก ตัวอักษร Times New Roman, ขนาดฟ้อนต์ 12 - อังกฤษเป็นไทย ขั้นต่ำ 250 บาท ต่อหน้ากระดาษ A4 - ไทยเป็นอังกฤษ ขั้นต่ำ 500 บาท ต่อหน้ากระดาษ A4 ราคางานที่มีความซับซ้อน หากมีความซับซ้อนเป็นพิเศษเช่น งานวิจัย, แปลซับไตเติ้ล คิดเป็น /คำ - อังกฤษเป็นไทย คำละ 1.25 บาท - ไทยเป็นอังกฤษ คำละ 2.00 บาท รับไฟล์ต้นฉบับที่เป็น google doc, google slides, .doc, .pdf, ppt ระยะเวลาในการแปล - ไม่เกิน 5 หน้า = 2 วัน - หากยาวกว่านี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า และความซับซ้อนของภาษาที่ต้องการให้แปล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย เชี่ยวชาญงาน PR, Marketing

  • 1. ส่งไฟล์ต้นฉบับเพื่อพูดคุยตกลงรายละเอียดของงาน
  • 2. เริ่มต้นงานหลังจากได้รับหลักฐานชำระเงินจากผู้ว่าจ้างแล้ว
แพ็กเกจ
อัตราค่าแปลเอกสารทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

อัตราค่าแปลเอกสารทั่วไป คิดราคาจากฟ้อนต์ Times New Roman ขนาด 12 - ขั้นต่ำจาก อังกฤ-ไทยอยู่ที่ 250 บาท ต่อหนึ่งหน้ากระดาษ A4 - ขั้นต่ำจากไทย-อังกฤษอยู่ที่ 500 บาท ต่อหนึ่งหน้ากระดาษ A4 รับไฟล์ Shared link Google doc, Google slides, .doc, .pdf, ppt เอกสารไม่เกิน 5 หน้า ใช้เวลา 2 วัน

อัตราค่าแปลเอกสารที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

อัตราค่าแปลเอกสารสำหรับเนื้อ สินค้า ที่มีข้อมูลเนื้อหาเฉพาะ มีความยากพิเศษ ในรูปแบบ Press Release, Factsheet, Script, Subtitles, อื่น ๆ คิดราคา ต่อคำ - ขั้นต่ำจาก อังกฤ-ไทยอยู่ที่ 1.25 บาท ต่อคำ - ขั้นต่ำจากไทย-อังกฤษอยู่ที่ 2.00 บาท ต่อคำ รับไฟล์ Shared link Google doc, Google slides, .doc, .pdf, ppt สามารถส่งเอกสารมาเพื่อตรวจเช็กราคาก่อนได้

ฟรีแลนซ์
Athitaya

แปลงาน ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย IELTS 8 จบการศึกษาจาก อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อสาร, งาน PR, การตลาด กว่า 8 ปี เชี่ยวชาญงานประชาสัมพันธ์ PR บริการ สินค้า แบรนด์ สื่อสารองค์กรเป็นพิเศษ (Press release, Fact sheet, Website content, Scoop, Article)

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน