รับเขียน Content Social , Sell Page , Art Work

งานเขียนบทความ.... เลือกแพ๊คเกจ ความยาวไม่เกิน 500 คำ หรือ ความยาวไม่เกิน 1000 คำ แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ระยะเวลาในการทำงานไม่เกิน 1 วันสำหรับ 1 งาน หากมีการแก้ไข เวลาทำงาน +1 วัน/ครั้ง สั่งงาน 5 ชิ้น คิดเหมาจ่ายสำหรับ คอนเทนต์ ไม่เกิน 500 คำ ที่ 1500 บาท สั่งงาน 5 ชิ้น คิดเหมาจ่ายสำหรับ คอนเทนต์ ไม่เกิน 1000 คำ ที่ 2000 บาท ** นับคำจากโปรแกรม MS Word ** งาน art work 1 ภาพ (JPEG) ที่ 500 บาท เหมาจ่าย 5 ชิ้น ที่ 2000 บาท ส่งงานเป็นไฟล์ Power Point สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม ได้แก่ - ชื่อสินค้า/บริการ - จุดขาย/จุดเด่น สินค้า/บริการ - ลักษณะสินค้า รูปภาพ และอื่นๆ ที่ต้องการนำเสนอ หรือ รายเอียดต่างๆ เพื่อให้ทีมงานได้ทำความเข้าใจมากที่สุด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน Content Social , Sell Page , Art Work

  • 1. ลูกค้าเตรียมข้อมูล และส่งข้อมูล
  • 2. สรุปข้อมูล และความต้องการ
แพ็กเกจ
บทความไม่เกิน 500 คำ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานเขียนบทความ Content , Sell Page ,Slogan , Caption จำนวนคำไม่เกิน 500 คำ จ้างเหมา 5 บทความคิดที่ 1500 บาท *นับจำนวนจาก MS Word *

บทความไม่เกิน 1000 คำ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานเขียนบทความ Content , Sell Page ,Slogan , Caption จำนวนคำไม่เกิน 1000 คำ จ้างเหมา 5 บทความคิดที่ 2000 บาท *นับจำนวนจาก MS Word *

Ark Work
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1 ภาพ (JPEG) จากข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้าส่งมา คิดที่ 500 บาท จ้างเหมา 5 ภาพ คิดที่ 2000 บาท ส่งงานเป็นไฟล์ภาพ และ Power Point จำนวนตามสไลด์

ฟรีแลนซ์
อธิคุณ

ผมเป็นวิศวกรให้บริการออกแบบงานโครงสร้างอาคาร ด้วยระบบ BIM ควบคุมและบริหารโครงการ ออกแบบพื้นที่เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "โคก หนอง นา โมเดล" รับปรึกษาปัญหาธุรกิจ-ชีวิตส่วนตัวผ่านเบอร์มือถือ วางกลยุทธ์ทางการตลาด แก้ไขปัญหา พร้อมรับงานเขียน Content Social,Sell Page,Salogan,Art Work ด้วย

01/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน