milestone

รับเขียนแอพ Auto อ่าน, ดึง xls,csv,website.

รับเขียนโปรแกรมดึงข้อมูล, อ่านไฟล์ จาก website, blog, excel, csv, textfile, api ต่างๆ - สามารถดึงข้อมูลต่างๆจาก website, blog, excel, csv, textfile, api เป็นแบบ realtime - สามารถจำแนกข้อมูล บันทึกลง database หรือ export ลง ไฟล์ได้ - สามารถทำข้อมูล ออกมาเป็น api ในรูปแบบ json เพื่อนำไปประมวลผลได้ทันที - สามารถพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ JAVA , Node.js, Python ในการพัฒนาโปรแกรม - คิดราคาจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน และ ขอบเขต ระยะเวลาในการทำงาน **ทุกครั้งของการทำใบเสนอราคาจะมีการตกลงราคากันก่อนเสมอ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการเพิ่มเติมและแก้ไขระบบภายหลังส่งมอบจะมีการคิดค่าใช้จ่ายในการแก้ไข โดยเป็นการจ้างงานในครั้งใหม่

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ขอบเขตการทำงาน 1. มีการตกลง process การทำงานของโปรแกรมให้ทั้งทางเราและลูกค้ามีความเข้าใจตรงกัน 2. รายงาน สอบถามความก้าวหน้าได้ตลอดระยะเวลาทำงาน 3. ส่งมอบจะมีคู่มือการใช้งานโปรแกรม 4. มีการดูแลให้ตลอดระยะเวลา 3 เดือนหลังการส่งมอบงานหากมีปัญหา 5. กรณีต้องการเพิ่มส่วนงานเดิม ต้องทำการจ้างงานใหม่ ** ทุกครั้งก่อนการทำงานจะต้องตกลงราคา ระยะเวลา ก่อนเสมอ

ฟรีแลนซ์
Supalai

ติดต่อรวดเร็ว คุยง่าย สบายๆ ได้งานถูกใจ ตรงตามความต้องการ

10/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
12 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน