สอนใช้โปรแกรมบัญชี Express สำหรับเจ้าของกิจการ

เพื่อให้คุณและทีมสามารถใช้โปรแกรมที่มีอยู่ ได้อย่างคุ้มค่า และเต็มศักยภาพ ที่สุด !! เริ่มต้น 12,000 บาท (สำหรับ 2วัน) ตัวช่วยสำคัญสำหรับธุรกิจ ด้านระบบเอกสารบัญชี และระบบควบคุมสินค้าคงเหลือ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนใช้โปรแกรมบัญชี Express สำหรับเจ้าของกิจการ

  • 1. สอบถามประเภทผู้เรียน (เจ้าของ/พนักงาน/นักบัญชี)
  • 2. สอบถามความต้องการ ขอบเขตการใช้งาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-สอนใช้โปรแกรม Express พื้นฐานเบื้องต้น และสอนสำหรับระบบงาน การเซ็ตผังบัญชี ที่เหมาะสมและเจาะจงสำหรับธุรกิจนั้นๆโดยเฉพาะ -สอนการดูรายงานเพื่อควบคุระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ เช็คค้างรับ เช็คค้างจ่าย ทะเบียนสินทรัพย์ สินค้าคงเหลือ -ได้ระบบงานที่สนับสนุนงานเอกสาร งานบัญชี งานการเงิน ลดความซ้ำซ้อนการจัดทำเอกสาร

ฟรีแลนซ์
ArunroteSooktham

ตัวช่วยสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการจะเติบโตอย่างมั่นคง คือ นักบัญชี และที่ปรึกษาที่มีความสามารถด้านการวางระบบเอกสาร|บัญชี|ภาษี|การเงิน|โปรแกรม| และด้วยประสบการณ์การทำบัญชีมาเกือบ 10ปี เราจะดูแลธุรกิจของคุณ ให้เจ้าของไม่ต้องมาทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง และมีเวลาให้กับเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญยิ่งกว่า

10/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน