รับทำบัญชี | ยื่นภาษี| ปิดงบการเงิน |

ตัวช่วยสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการจะเติบโตอย่างมั่นคง คือ นักบัญชี และที่ปรึกษาที่มีความสามารถด้านการวางระบบเอกสาร|บัญชี|ภาษี|การเงิน|โปรแกรม| หน้าที่หลักคือการบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบรายได้-รายจ่ายของกิจการให้ผู้บริหารสามารถนำไปวางแผนทางธุรกิจได้ ยื่นภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด และช่วยวางแผนแนะนำสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สามารถทำได้อย่างถูกต้องและให้ได้รับอย่างสูงสุดอีกด้วย เราจะอำนวยความสะดวกเจ้าของธุรกิจ ให้ไม่ต้องมาทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง ให้เจ้าของธุรกิจมีเวลาให้กับเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญยิ่งกว่า **ราคาตามการเสนอราคานี้สำหรับค่าทำบัญชีเท่านั้น **ราคาผู้ตรวจสอบบัญชีชำระโดยตรง ไม่บวกเพิ่มค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี | ยื่นภาษี| ปิดงบการเงิน |

  • 1. สอบถามรายละเอียดงาน ประเภทธุรกิจ/ลักษณะการดำเนินธุรกิจ/จำนวนรายการค้าต่อเดือน
  • 2. แจ้งค่าใช้จ่าย ขอบเขตงานที่จัดทำให้ลูกค้ารายเดือน รายปี และแจ้งสิ่งที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมส่งให้
แพ็กเกจ
ค่าทำบัญชี+ปิดงบการเงิน (งบเปล่า/งบไม่มีรายได้)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

1.งบการเงิน พร้อมหน้ารายงานผู้สอบบัญชี 2.ยื่นงบการเงิน บอจ.5 แบบภาษี ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ และกรมสรรพากร ด้วยระบบ Internet 2.เอกสารตามข้อ1 จัดส่ง PDF File ทาง Mail 3.เอกสารตามข้อ1และ2 จัดส่งทางไปรษณีย์ เมื่อยื่นงบ และกรมอนุมัติเรียบร้อย (ราคาบริการนี้เป็นค่าทำบัญชีสำหรับงบเปล่าตลอดงาน ไม่มีบวกเพิ่มอีกค่ะ) (ค่าผู้สอบบัญชี 4,000 บาท ชำระกับผู้สอบบัญชีได้เลยค่ะ)

ค่าทำบัญชีรายเดือน (เฉลี่ยจำนวนเอกสารไม่เกิน 10รายการ/เดือน)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.รวบรวม คัดแยก จัดทำเอกสารบัญชี 2.ยื่นแบบภาษีประจำเดือน (กรณีจดภาษีมูลค่าเพิ่ม +500) 2.บันทึกบัญชีสมุดรายวันซื้อ-ขาย-รับ-จ่าย-ทั่วไป (เราทำงานเป็นปัจจุบันไม่รอทำสิ้นปี ข้อมูลอัพเดททุกเดือนค่ะ) 3.จัดทำงบกำไรขาดทุนผลประกอบการ 6เดือน สำหรับยื่นแบบภาษีกลางปี ภงด.51 **สิ้นปีจัดทำกระดาษทำการ /ปิดงบการเงิน /ผู้สอบออกหน้ารายงาน /ยื่นแบบภาษี ภงด.50 /นำส่ง บอจ.5 /สบช.3 / นำส่งกรมพัฒนฯ กรมสรรพากร มีค่าใช้จ่ายต่างหากตามเรทรายได้นะคะ (สามารถประมาณค่าใช้จ่ายให้ก่อนได้ค่ะ จากรายการค้าปัจจุบัน)

ยื่นแบบภาษีบุคคลฯ ภงด.94,ภงด.90/91
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.Soft File แบบภาษี ภงด.94,ภงด.90/91 (ที่ยื่นต่อกรมสรรพากรแล้ว) 2.Soft Filie PayInSlip (กรณีชำระเพิ่มเติม) **ราคาสำหรับรายได้ ม.40(1)(2) **รายได้ ( ) อื่นบวกเพิ่มตามความซับซ้อนในการจัดทำ และความเรียบร้อยครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งมา

ฟรีแลนซ์
ArunroteSooktham

ตัวช่วยสำคัญสำหรับธุรกิจที่ต้องการจะเติบโตอย่างมั่นคง คือ นักบัญชี และที่ปรึกษาที่มีความสามารถด้านการวางระบบเอกสาร|บัญชี|ภาษี|การเงิน|โปรแกรม| และด้วยประสบการณ์การทำบัญชีมาเกือบ 10ปี เราจะดูแลธุรกิจของคุณ ให้เจ้าของไม่ต้องมาทำสิ่งเหล่านี้ด้วยตนเอง และมีเวลาให้กับเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญยิ่งกว่า

10/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
24 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน