🖨 รับพิมพ์ทุกรูปแบบ ราคากันเอง ✅✅

รับพิมพ์งานทุกรูปแบบ 👉ไทย 👉อังกฤษ 👉สมการ 👉สูตรคณิตศาสตร์ 🔸พิมพ์งานในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word 🔸คีย์ข้อมูล สร้างกราฟในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel 🔸จัดทำ Power point 🔸รับต้นฉบับทุกรูปแบบ (ภาพถ่าย, ลายมือ, pdf, เว็บไซต์)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 🖨 รับพิมพ์ทุกรูปแบบ ราคากันเอง ✅✅

  • 1. ผู้ว่าจ้าง แจ้งรายละเอียดงาน และกำหนดวันส่งงาน
  • 2. ผู้ว่าจ้าง ส่งต้นฉบับบให้ ฟรีแลนซ์
แพ็กเกจ
งานพิมพ์ทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

📌งานพิมพ์ข้อความทั่วไป ไทย-อังกฤษ (ไม่รวมตาราง, สมการ, สูตร) 25 หน้า (A4) 📌งานพิมพ์ตาราง, สมการ, สูตร 17 หน้า (A4) 📌อื่นๆ กรุณาสอบถามค่ะ **เกินบวกเพิ่มหน้าละ 10 บาท**

งานพิมพ์ทั่วไป (ด่วน)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานด่วนรอรับได้ภายใน 12-24 ชั่วโมง **เกินบวกเพิ่มหน้าละ 20 บาท**

ฟรีแลนซ์
Por

เจ้าหน้าทีฝ่ายประกันคุณภาพบริษัทเอกชนค่ะ ถนัดงานเอกสารทั่วไปโดย Microsoft office รับพิมพ์ทุกอย่างที่ต้องการ เน้นถูกต้อง รวดเร็ว ราคาย่อมเยา ที่สำคัญรักษาความลับของลูกค้าเป็นปัจจัยหลัก

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน