รับผลิต Beat ดนตรีสมัยใหม่ Hiphop, R&B, Pop, EDM etc.

รับผลิต Beat ดนตรีสมัยใหม่หลากหลายแนว Hiphop, R&B, Pop, EDM ตามความต้องการของลูกค้า รับ Editing, Mixing, Mastering เพลงสไตล์ Hiphop, R&B, Pop สมัยใหม่ รับทำปกเพลง, Motion Graphic Interlude, Title สำหรับวิดีโอบน Youtube

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับผลิต Beat ดนตรีสมัยใหม่ Hiphop, R&B, Pop, EDM etc.

  • 1. คุยรายละเอียดของงาน ความต้องการของลูกค้า
  • 2. เริ่มต้นลงมือผลิตผลงาน
แพ็กเกจ
Beat and Arrange
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.คุยรายละเอียดงานและความต้องการ 2.เริ่มต้นผลิตผลงาน 3.เสนอผลงาน สามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง หรืออาจมากกว่าแล้วแต่กรณี 4.ชำระค่าบริการเมื่อ ผลงานเรียบร้อยตามความต้องการแล้ว 5.ส่งไฟล์ผลงาน WAV, MP3

Edit, Mixng, Mastering
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.คุยรายละเอียดงานและความต้องการ 2.เริ่มต้นผลิตผลงาน 3.เสนอผลงาน สามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง หรืออาจมากกว่าแล้วแต่กรณี 4.ชำระค่าบริการเมื่อ ผลงานเรียบร้อยตามความต้องการแล้ว 5.ส่งไฟล์ผลงาน WAV, MP3

Motion Graphic Interlude, Title สำหรับ Youtube
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.คุยรายละเอียดงานและความต้องการ 2.เริ่มต้นผลิตผลงาน 3.เสนอผลงาน สามารถปรับแก้ได้ 3 ครั้ง หรืออาจมากกว่าแล้วแต่กรณี 4.ชำระค่าบริการเมื่อ ผลงานเรียบร้อยตามความต้องการแล้ว 5.ส่งไฟล์ผลงาน

ฟรีแลนซ์
ARTT

เป็น Beatmaker / Producer ผลิตผลงานเพลง เชี่ยวชาญดนตรีสมัยใหม่หลากหลายแนวเช่น HipHop, R&B, Pop, EDM มีประสบการณ์การฝึกฝนและการทำงานมากกว่า 3 ปี

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
27 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน