วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ จัดทำแผนที่ (Gis,Rs)

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เหมาะสมต่างๆ จัดทำแผนที่เพื่อนำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์ หรือแผนที่แสดงขอบเขต เส้นทาง การใช้ประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น แปลภาพถ่ายดาวเทียม วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ Digitize ข้อมูลต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ จัดทำแผนที่ (Gis,Rs)

  • 1. อธิบายงานรายละเอียดงานที่ต้องการจ้างและขอบเขตของงาน
  • 2. ลงมือทำงานและส่งให้ลูกค้าดูเพื่อปรับแก้งานให้ตรงกับที่ต้องการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Arcmap และ Qgis Surfer ฯลฯ - Digitize ข้อมูล - แปลภาพถ่ายดาวเทียม - วิเคราะห์การขยายตัวของเมือง, การเปลี่ยนของพื้นที่ - วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง,พื้นที่เหมาะสม ต่างๆ - จัดทำแผนที่ในรูปแบบไฟล์ .JPG .PNG .TIFF - ขนาด A3 A4 A5 ตามความต้องการของลูกค้า - ระยะเวลาการทำงาน 2 วัน (ขึ้นอยู่กับปริมาณงานในแต่ละงาน) ***หากเป็นงานเร่งขออนุญาตคิดเงินเพิ่ม 100 บาท***

ฟรีแลนซ์
Artittaya

จบการศึกษาสาขาภูมิศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานด้าน Gis ได้ มีประสบการณ์การทำงานด้านแผนที่ ดิจิไทป์และ Gis กำลังทำงานเกี่ยวแผนที่ภาษี

10/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน