ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมทั้งจัดทำร่างและรับตรวจร่างสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

1. ให้คำปรึกษาทั้งด้านกฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะ 2. รับทำร่างและรับตรวจร่างสัญญาและเอกสารต่างๆทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3. รับทำร่างนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล หนังสือให้ความยินยอม รวมทั้งร่างนโยบายการทำงานในบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยทางที่ปรึกษามีประสบการณ์ในการทำงาน เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเอกชนชั้นนำมามากกว่า7ปีค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมทั้งจัดทำร่างและรับตรวจร่างสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • 1. 1. ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการปรึกษา
  • 2. 2. พิจารณาถึงระยะเวลาในการทำงานว่าสามารถทำได้หรือไม่ แล้วส่งคำตอบให้กับลูกค้า
แพ็กเกจ
1. ร่างสัญญาหรือเอกสาร
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลูกค้าจะได้รับร่างสัญญาหรือเอกสารที่ลูกค้าตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่ได้มีการตกลงกัน โดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 1,000 บาท ขึ้นอยู้กับความซับซ้อนของงาน

การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

โดยจะมีการสอบถามลูกค้าถึงปัญหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นจะมีการสรุปข้อเท็จจริง และทำเป็นความเห็นทางกฎหมายออกมาอย่างละเอียดค่ะ

ฟรีแลนซ์
Pornprapa

ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย พร้อมทั้งจัดทำหรือตรวจร่างหนังสือสัญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 7 ปี จากบริษัทเอกชนชั้นนำ

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน