รับทำวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัย /วิทยานิพนธ์ THESIS/IS จัดรูปเล่ม

สำหรับ งานวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัย /วิทยานิพนธ์ THESIS/IS จัดหน้าจัดรูปเล่ม 1. รับรายละเอียดงานจากลูกค้า และประเมินราคาตามความเร่ง/ ยากง่าย 2. พูดคุยรายละเอียดแบบเจาะจง 3. ตกลงราคาและกำหนดส่งงาน 4. เริ่มต้นทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด 5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมระหว่างการทำงาน (ถ้ามี) 6. ส่งงานเบื้องต้น (โครงร่าง / ฉบับร่าง) 7. ตรวจรับ และแก้ไขงาน (ถ้ามี) 8. ส่งมอบงานครั้งสุดท้าย (ฉบับสมบูรณ์)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัย /วิทยานิพนธ์ THESIS/IS จัดรูปเล่ม

  • 1. สำหรับ งานวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัย /วิทยานิพนธ์ THESIS/IS จัดหน้าจัดรูปเล่ม ตรวจ References และ In-text citation แปลเอกสาร TH/ENG - ENG /TH พิมพ์งาน คีย์ข้อมูล เขียนบทความ เขียน Essays & English Content
  • 2. 1. รับรายละเอียดงานจากลูกค้า และประเมินราคาตามความเร่ง/ ยากง่าย
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Package นี้ สำหรับการเขียน งานวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัย /วิทยานิพนธ์ THESIS/IS (ไทย หรือ อังกฤษ) โดยลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดดังนี้ - ชื่อเรื่อง - ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย (ถ้ามี) - วัตถุประสงค์ของการวิจัย (ถ้ามี) - ขอบเขตการวิจัย (ถ้ามี) * ลูกค้าจะได้รับบทความเป็นไฟล์ word และ PDF จำนวน 1 บทความ หรือ 1 โครงการ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย หน้าปก บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทที่ 1 2 3 4 5 บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้เขียน *แก้ไขงานได้ 2 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ฟรีแลนซ์
panadda

จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต GPA 3.93 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการ สถาบันวิจัย สังกัดฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต มีประสบการณ์ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย /วิทยานิพนธ์ THESIS/IS จัดหน้าจัดรูปเล่ม และงานแปลเอกสาร TH/ENG มายาวนาน และมีคุณภาพ

04/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน