บริการ งานพิมพ์ งานคีย์ข้อมูล ทุกชนิด (รับงานด่วน)

รับจ้างพิมพ์เอกสารต่างๆ ทุกชนิด รายงาน วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ในโปรแกรม Microsoft Word / Excel และ Power point - หาข้อมูลทำรายงาน - การพิมพ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ - คีย์ข้อมูล Excel - การจัดทำงานนำเสนอ Power point - การจัดความเรียบร้อยของรูปเล่มเอกสาร - อื่นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการ งานพิมพ์ งานคีย์ข้อมูล ทุกชนิด (รับงานด่วน)

  • 1. สำหรับ รับงานพิมพ์ งานคีย์ข้อมูล ทุกชนิด [ยินดีรับบริการงานด่วน]
  • 2. คุยรายละเอียดงานที่ต้องการ
แพ็กเกจ
งานพิมพ์ Microsoft Word งานคีย์ข้อมูล Microsoft Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Microsoft Word (พิมพ์งานต่างๆ) ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน 1.พิมพ์เอกสาร ไฟล์ Word (จากลายมือ ภาพถ่าย เอกสารต้นฉบับ หนังสือ) - ภาษาไทยแผ่นละ 8 บาท ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับแผ่นละ 15 บาท - มากกว่า 100 หน้า ใช้เวลา 2-3 วัน 2.หาข้อมูล ทำรายงาน วิจัย Reference วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ - หาข้อมูล รายงาน /คีย์ข้อมูล Excel ราคา 200 บาท UP (ตามเนื้องาน) - วิจัย วิทยานิพนธ์ หา Reference จากงานวิจัย ราคา 900 บาทขึ้นไป ลูกค้าได้รับทั้งไฟล์ word ไฟล์ pdf. และไฟล์ Excel *หากมีข้อผิดพลาดแก้ไขให้ฟรี*

การจัดความเรียบร้อยของรูปเล่ม / การจัดรูปเล่มตาม Format
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- จัดรูปเล่ม จัดไฟล์หน้าต่าง ๆ ราคา 300 บาทขึ้นไป (ตามเนื้องาน) - จัดรูปเล่ม วิทยานิพนธ์ THESIS และรูปเล่ม การค้นคว้าอิสระ IS (แบบเหมา) ไม่เกิน 100 หน้า ราคา 3,500 บาท ลูกค้าได้รับทั้งไฟล์ word และ pdf. สามารถ Print เข้าเล่มได้ *หากมีข้อผิดพลาดแก้ไขให้ฟรี 2 ครั้ง*

ฟรีแลนซ์
panadda

จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต GPA 3.93 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการด้านวิจัย สถาบันวิจัย สังกัดฝ่ายวิจัย มีประสบการณ์ด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย /วิทยานิพนธ์ THESIS/IS จัดหน้าจัดรูปเล่ม และงานแปลเอกสาร TH/ENG มายาวนาน และมีคุณภาพ

04/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน