Motion Graphics เพื่อธุรกิจคุณ งานคุณภาพ รวดเร็วตรงใจ

กรณีคิดเพิ่ม คือ - มีการทำนอกเหนือจากเนื้อเรื่องที่มีการ บรีฟ ไว้ตอนต้น - มีการใส่เสียงพากษ์ หรือ เสียง sound effects ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม - มีการแก้ไขงานเกินกว่าที่ทำการตกลงกันไว้ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> หากลูกค้าต้องการไฟล์งานทั้งหมด คิดเพิ่ม 2,000 บาท คุณภาพงานขึ้นอยู่กับงบประมาณของลูกค้า (ราคาขึ้นต่ำก็ยังดูดีได้) ระยะเวลาทำงาน ขึ้นอยู่กับ Quality ของงาน รายละเอียดราคาเพิ่มเติม 1.ออกแบบงาน Motion Graphic 30 วินาที - 1 นาที 2.มีข้อมูล มีบรีฟชัดเจน มีตัวอย่างงาน reference/ Style 3.จัดทำสตอรี่บอร์ด 4.จัดทำภาพเคลื่อนไหว ตามสตอรี่บอร์ด 5.ตัดต่อและใส่เสียง 6. ลูกค้าตรวจงาน (พร้อมแก้ไขตามที่ตกลงไว้) 7. ส่ง file สมบูรณ์ (HD)

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.ออกแบบงาน Motion Graphic 30 วินาที - 1 นาที 2.มีข้อมูล มีบรีฟชัดเจน มีตัวอย่างงาน reference/ Style 3.จัดทำสตอรี่บอร์ด 4.จัดทำภาพเคลื่อนไหว ตามสตอรี่บอร์ด 5.ตัดต่อและใส่เสียง 6. ลูกค้าตรวจงาน (พร้อมแก้ไขตามที่ตกลงไว้ แก้ไขได้ทั้งหมด 3 ครั้ง) 7. ส่ง file สมบูรณ์ (HD)

ฟรีแลนซ์
Watchara

ทำ 2D animation / Motion graphic / infographic ทำโฆษณาทางสื่อออนไลน์

07/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
18 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน