3D Modeling/Rendering/Perspective:

รับขึ้นโมเดล 3 มิติ เรนเดอร์ทัศนียภาพ แต่งภาพ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 3D Modeling/Rendering/Perspective:

  • 1. [เสนอแบบ+สรุปแบบ] ลูกค้าปรึกษา เสนอรูปแบบและรายละเอียดของงานที่ต้องการกับผู้ออกแบบ พร้อมกับสรุปแบบ *ระยะเวลาในการออกแบบจะนับตั้งแต่หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ 1
  • 2. [ส่งแบบร่าง] ผู้ออกแบบส่งแบบร่าง จำนวน 1-3 แบบ เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจเลือก
แพ็กเกจ
3D Modeling: ขึ้นโมเดลสามมิติ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์ 3D เช่น .3ds .obj .skp

3D Rendering Perspective: เรนเดอร์ภาพสามมิติ + แต่งภาพทัศนียภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์ 3D พร้อม Material, ภาพเรนเดอร์ต้นฉบับ, ไฟล์ต้นฉบับ .psd และภาพที่แต่งแล้ว

Plan/Elevation,Section: แต่งภาพผังพื้น 3 ชั้น / รูปด้านหรือรูปตัด 3 รูป
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์ต้นฉบับ .psd และภาพที่แต่งแล้ว

ฟรีแลนซ์
ARITNAP

3D Designer/Architect Freelance นักออกแบบ สถาปนิก อิสระ

07/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน