รับยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 90/91/94/95, แม่ค้าออนไลน์, influencer, youtuber

รับยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 90/91/94/95, แม่ค้าออนไลน์, influencer, youtuber โดยFreelance จะให้ Checklist Excel File ให้ท่านได้เช็คว่ามีรายการภาษีใดบ้างที่จะยื่น หลังจากยื่นเสร็จจะได้รับแบบรายการยื่นและใบเสร็จรับเงินเป็นไฟล์ PDF จำนวน 2 ไฟล์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 90/91/94/95, แม่ค้าออนไลน์, influencer, youtuber

  • 1. Freelance จะให้ไฟล์ Checklist ให้ทำการติ๊กข้อมูลว่ามีรายได้กี่ทาง หรือต้องการลดหย่อนอะไรบ้าง
  • 2. ผู้จ้างเตรียมเอกสารข้อมูลส่วนตัว แล้วสแกนเป็นไฟล์ PDF 1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง 2. สำเนาหนังสือรับรองภาษีถูก หัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
แพ็กเกจ
ไม่ด่วน 2-3 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

หลังจากยื่นเสร็จ Freelance จะแจ้งให้ทราบว่า ผู้จ้างมีภาษีที่ต้องยื่นเพิ่มเติม หรือ ได้คืนหรือไม่ พร้อมทั้ง แนบแบบรายการยื่นภาษีและใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์

งานด่วน 1 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

หลังจากยื่นเสร็จ Freelance จะแจ้งให้ทราบว่า ผู้จ้างมีภาษีที่ต้องยื่นเพิ่มเติม หรือ ได้คืนหรือไม่ พร้อมทั้ง แนบแบบรายการยื่นภาษีและใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์

ฟรีแลนซ์
Arinpatsorn

ดิฉัน อริญภัสสร อายุ 29 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษา ป โท MBA ทำงานในตำแหน่ง HR มา 6 ปี มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน และด้านการเงิน การบัญชี และภาษี ทั้งไทยและชาวต่างชาติ

01/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน