แปลเอกสารวิชาการ

รับจ้างแปลภาษางานวิชาการ เช่น งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เด็ก เยาวชน และบทความทั่วไป เกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น หมายเหตุ - ฟรีแลนซ์ มีประสบการณ์ทำงานด้านการแปลเอกสารวิชาการ และทักษะการแปลรายงานทางธุรกิจ - คะแนน Toeic 625+ - พร้อมแก้ไขงานจนกว่าลูกค้าพอใจ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสารวิชาการ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของงาน
  • 2. ฟรีแลนซ์ตกลงรับงาน
แพ็กเกจ
แปลเอกสารวิชาการ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์ภาษาไทยที่ฟรีแลนซ์แปล (ชนิดไฟล์ที่ได้รับ คือ word, pdf หรือตามที่ลูกค้าต้องการ) - ค่าแปลเอกสาร หน้าละ 150 บาท (แพจเกจ 5 หน้า 750 บาท) - ระยะเวลาทำงาน 4 วัน ***สอบถามลายละเอียดได้เลยค่ะ

แปลเอกสารวิชาการ ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์ภาษาอังกฤษที่ฟรีแลนซ์แปล (ชนิดไฟล์ที่ได้รับ คือ word, pdf หรือตามที่ลูกค้าต้องการ) - ค่าแปลเอกสาร หน้าละ 200 บาท (แพจเกจ 5 หน้า 1,000 บาท) - ระยะเวลาทำงาน 4 วัน ***สอบถามลายละเอียดได้เลยค่ะ

แปลเอกสารวิชาการด่วน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยที่ฟรีแลนซ์แปล (ชนิดไฟล์ที่ได้รับ คือ word, pdf หรือตามที่ลูกค้าต้องการ) - ค่าแปลเอกสาร หน้าละ 250 บาท (แพจเกจ 4 หน้า 1,000 บาท) - ระยะเวลาทำงาน 1 วัน ***สอบถามลายละเอียดได้เลยค่ะ

ฟรีแลนซ์
อารีลักษณ์

นักวิจัยอิสระ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

05/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
17 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน