งานวิจัยเชิงคุณภาพ

รับปรึกษา/เขียนโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ และเขียนข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานวิจัยเชิงคุณภาพ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงาน และเอกสารที่เป็นข้อมูลประกอบ
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมินรายละเอียดงาน
แพ็กเกจ
Proposal ภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ข้อเสนอโครงการ (ภาษาไทย) จำนวน 5-10 หน้า ***ไฟล์ word / pdf / excel หรืออื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ - แก้ไขงานจนกว่าลูกค้าจะพอใจ (สูงสุด 3 ครั้ง)

Proposal ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ข้อเสนอโครงการ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 5-10 หน้า ***ไฟล์ word / pdf / excel หรืออื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ - แก้ไขงานจนกว่าลูกค้าจะพอใจ (สูงสุด 3 ครั้ง)

ทบทวนวรรณกรรม
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ทบทวนวรรณกรรม (จากงานศึกษาเฉพาะภาษาไทย) จำนวน 10-20 หน้า ราคา 5,000 บาท (ทำงาน 7-10 วัน) ทบทวนวรรณกรรม (จากงานศึกษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) จำนวน 10-20 หน้า ราคา 10,000 บาท (ทำงาน 7-10 วัน) ***ไฟล์ word / pdf / excel หรืออื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ - ให้คำปรึกษา และแก้ไขงานจนกว่าลูกค้าจะพอใจ (สูงสุด 5 ครั้ง)

ฟรีแลนซ์
อารีลักษณ์

นักวิจัยอิสระ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
54 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน