SketchUP / 3D render / Perspective / Photoshop

*เงื่อนไขการสั่งงาน 1.ระยะเวลาการทำงาน 3-7 วัน แล้วแต่สเกลงาน 2.Plan Elevation Section(ถ้ามี) หรืออื่นๆ เป็นไฟล์ Autocad 3.ความต้องการของงาน - Mood&tone - Style - Materials - Sketch 4. ขั้นตอนการทำงาน(จะกำหนดระยะเวลาภายหลังแล้วแต่ปริมาณงาน) -รับข้อมูลและรายละเอียดการออกแบบจากผู้ว่าจ้าง -ส่งแบบร่างครั้งที่ 1 -ส่งแบบขั้นพัฒนา - ส่งแบบขั้นสุดท้าย 5. การส่งมอบงาน - ขั้นตอนแบบร่างและแบบขั้นพัฒนา จัดส่งภาพตัวอย่างขนาดเล็ก - ขั้นตอนแบบขั้นสุดท้าย จัดส่งภาพตัวอย่าง เป็น File (.Jpg) ที่สามารถปริ้นเป็น A4 และ A3 ได้ชัดเจน 6.การแก้ไขงาน - ผู้ว่าจ้างสามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง หลังจากส่งภาพครั้งสุดท้าย ถ้าแก้ไขเกิน2ครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ภาพล่ะ700 บาท

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ผู้ว่าจ้างสามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง หลังจากส่งภาพครั้งสุดท้าย ถ้าแก้ไขเกิน2ครั้งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ภาพล่ะ700 บาท การส่งมอบงาน ขั้นตอนแบบร่างและแบบขั้นพัฒนาจัดส่งภาพตัวอย่างขนาดเล็ก ส่วนขั้นตอนแบบขั้นสุดท้าย จัดส่งภาพตัวอย่าง เป็น File (.Jpg) ที่สามารถปริ้นเป็น A3 หรือ A4 ได้ชัดเจน

ฟรีแลนซ์
Jutarat

นักศึกษา กำลังศึกษาที่ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน