ดราฟรูปภาพต่างๆเป็นภาพเวกเตอร์

เปลี่ยนรูปบุคคลหรือรูปสิ่งของต่างๆให้เป็นภาพเวกเตอร์ด้วยโปรแกรม Photoshop หรือ Illustrator

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ดราฟรูปภาพต่างๆเป็นภาพเวกเตอร์

  • 1. เปิดไฟล์รูปที่ต้องการดราฟในโปรแกรม
  • 2. สร้างเลเยอร์ใหม่ เพื่อเริ่มทำการดราฟ ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์รูปภาพ .png .jpg

ฟรีแลนซ์
Panupong

ถนัดการตัดต่อรูป การออกแบบโปสเตอร์ สื่ออินโฟกราฟิคต่างๆ โปรแกรมที่ถนัดคือ Photoshop, Illustrator

01/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน