3D Perspective Exterior, Interior, 3D Model

รับทำภาพ 3D Perspective Exterior Interior 3d Model ด้วยโปรแกรม Sketchup, V-ray, Lumion, Enscape 1. 3D Perspective Exterior ราคาเริ่มต้น 2,900 บาท 2. 3D Perspective Interior ราคาเริ่มต้น 2,900 บาท 3. 3D Model ราคาเริ่มต้น 4,900 บาท *ลูกค้าต้องมี Concept, Mood&tone, Image และ Material เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบภาพ 3D รวมถึงไฟล์ CAD

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 3D Perspective Exterior, Interior, 3D Model

  • 1. รับบรีพจากลูกค้า ตกลงทำความเข้าใจกับผู้ว่าจ้างให้เข้าใจตรงกัน
  • 2. รับไฟล์งานจากลูกค้า
แพ็กเกจ
1. 3D Render Exterior
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ใช้เวลา 3-7 วัน แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง จำนวน 1 ภาพ ไฟล์ที่จะได้รับ ไฟล์ภาพ 3D Perspective 3 ภาพ (TIFF , JPEG , PSD)

2. 3D Render Interior
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ใช้เวลา 3-7 วัน แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง จำนวน 1 ภาพ ไฟล์ที่จะได้รับ ไฟล์ภาพ 3D Perspective 3 ภาพ (TIFF , JPEG , PSD)

3. 3D Model
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ใช้เวลา 7 วัน ขึ้นโมเดลขนาดไม่เกิน 500 ตร.ม. ไฟล์ที่จะได้รับ ไฟล์ SKP ราคาตั้งแต่ 5000-7000

ฟรีแลนซ์
Apiwit

จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2 มีความถนัดและชื่นชอบในการออกแบบสถาปัตยกรรม และการนำเสนองานสถาปัตยกรรม

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน