บริหารทีมงานขาย B2B และ B2C แบบ Outsource Sales Leader

ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่บริหารทีมขายด้วยตัวเอง อาจเป็นเพราะจำนวนพนักงานขายมีจำนวนน้อย ผู้จัดการฝ่ายขายที่มีประสบการณ์ต้องใช้งบประมาณสูง หรือหลายเหตุผล สิ่งสำคัญการบริหารทีมงานขายมีรายละเอียดมากมาย ตั้งแต่สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์ อบรม พัฒนา Sales Process and Methodology ประชุมประจำสัปดาห์ ทำ Sales Qouta ติดตามตรวจสอบประเมิน ใชกระบวนกา ร Sales Coaching และอื่นๆอีกมากมาย แต่ท่านอยากได้มืออาชีพเข้าช่วยพัฒนาสร้างยอดให้องค์กร วันนี้ท่านสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ ด้วยงบประมาณน้อยนิด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริหารทีมงานขาย B2B และ B2C แบบ Outsource Sales Leader

  • 1. ประชุมเพื่อรับทราบเป้าหมาย
  • 2. ตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบัน
แพ็กเกจ
Outsource Sales Management
ระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน

Outsource Sales Management ระบบบริหารทีมงานฝ่ายขายทั้งระบบ เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางและย่อม (SMEs) ที่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ แต่ต้องการเข้าถึงทักษะความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารทีมขายมืออาชีพ เวลาทำงาน (Online and On Site) สัปดาห์ละ 2 วัน / เดือนละ 8 วัน (รวม 25 ชม) สัญญาขั้นต่ำ 3 เดือน

Sales Leadership Development
ระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน

สำหรับองค์กรที่มีผู้บริหารฝ่ายขายที่ได้รับการแต่งตั้งจากพนักงานขาย แต่ขาดทักษะความเป็นผู้นำฝ่ายขาย สามารถพัฒนาและใช้ Sales Process and Methodology ให้ตรงกับ Customer journey มีทักษะการฝึกอบรมทีมงาน ทักษะในกระบวนการ Sales Coaching ให้กับพนักงานขายเพื่อเพิ่มและปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดให้กับทีมงาน เวลาทำงาน (Online and On Site) ขั้นต่ำสัปดาห์ละ 2 วัน / เดือนละ 8 วัน (รวม 25 ชม) สัญญาขั้นต่ำ 3 เดือน

Full Package
ระยะเวลาในการทำงาน 180 วัน

รวม 2 Package พร้อม Turn Key ด้วยระบบ Mentoring และ Personal Coaching เวลาทำงาน (Online and On Site) ขั้นต่ำสัปดาห์ละ 3 วัน / เดือนละ 15 วัน (รวม 45 ชม) สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน

ฟรีแลนซ์
Apisan

การบริหารทีมงานขายถือเป็นหัวใจของธุรกิจ แต่ผู้ประกอบการ SMEs B2B และ B2C ส่วนใหญ่บริหารฝ่ายขายเอง เพราะทีมงานมีจำนวนน้อย หรือ ติดขัดงบประมาณที่จะจ้างผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพเต็มเวลา ท่านสามารถเข้าถึงมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปี มาช่วยบริหารมิใช่แค่ที่ปรึกษา ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

10/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน