[รับงานด่วน] Excel (Basic and Advance) I เขียนโปรแกรม VBA

รับแก้ปัญหาการทำงาน, เขียนสูตรเพื่อให้ผู้ใช้งงานสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel รวมถึงเขียน VBA เพื่อลดระยะเวลาในการทำงานและทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายในคลิ๊กเดียว!

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ [รับงานด่วน] Excel (Basic and Advance) I เขียนโปรแกรม VBA

  • 1. รับทราบความต้องการและข้อเสนอของผู้จ้างงาน
  • 2. ประเมินราคาและทำความตกลงเพื่อเริ่มงาน
แพ็กเกจ
Package A : Basic Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

*แก้ไขปัญหา Excel แบบไม่ซับซ้อน โดยใช้สูตรพื้นฐาน - คำนวณข้อมูลแบบมีเงื่อนไข - เขียนสูตรเพื่อดึงข้อมูล - สร้างกราฟพื้นฐาน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น - สร้าง PivotTable ตารางสรุปข้อมูลจากข้อมูลที่ผู้จ้างได้จัดทำขึ้นมาแล้ว

Package B : Advance Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

*แก้ไขปัญหา Excel ที่มีความซับซ้อน - การเขียนสูตร/ดึงข้อมูล ที่มีความซับซ้อน - สร้าง Dashboard สรุปข้อมูล ที่มีลูกเล่นเพิ่มเติมจากตารางสรุปข้อมูลธรรมดา (ตัวอย่างจากภาพหน้าปก) - สร้างกราฟรูปแบบผสม มีที่ความหลากหลายของข้อมูลต้นทาง

Package C : VBA
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

เขียน VBA (Visual Basic for Application) เพื่อแก้ปัญหาการทำงานที่มีขั้นตอนที่เยอะและซับซ้อน เขียนเพื่อลด human error ให้สามารถทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น - พัฒนาการทำงานที่มีหลายขั้นตอน ให้สามารถทำเสร็จได้ ภายในคลิ๊กเดียว! - ควบคุมการทำงานจากหลายๆ ไฟล์ ในอยู่ภายในไฟล์เดียว - สร้างระบบคีย์ข้อมูล และบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ - สร้างระบบตัดสต็อกสินค้า

ฟรีแลนซ์
apichaya

จบการศึกษาจากคณะโลจิสติกส์ ปัจจุบันทำงานกับบริษัท Consult รับแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโลจิสติกส์ และรับสอน Basic and advance Excel ถนัดในการการไขปัญหาโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เช่น การเขียนสูตร การใช้เครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงการออกแบบการทำงานใน Excel เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้สะดวกมากขึ้น

10/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
56 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน