Mentor ที่ปรึกษาตั้งแต่หาไอเดียการธุรกิจ จนดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 0 จนถึงหลัก 10 ล้าน

ผมจะเป็นพี่เลี้ยงด้านธุรกิจเริ่มตั้งแต่ 0 จนหลักล้าน โดยผมจะช่วยค้นหาความสนใจของคุณเพื่อไปสู่การเริ่มต้นธุรกิจ ปรับ Mindset ของคุณให้สามารถลงแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เข้าใจงานของผม ผมยินดีให้คำปรึกษา*ฟรี* 10-15 นาทีสำหรับคุย scope งาน เพื่อให้เราเข้าใจตรงกันในเนื้องานทั้งทั้งทางด้านธุรกิจและ Mindset ต่างๆ โดย package ของผมแบ่งเป็น 5 แบบ 1.Incubator 2.Start Business 3.Growth Business Package 1 Incubator = ไม่เคยทำธุรกิจ Must Know > ต้องรู้จักตัวเองว่าจะทำอะไร ไม่ทำอะไร นี่คือกระดุมเม็ดแรกที่ผมจะติดให้กับคุณ Workshop > Searching Yourself, Trend, Searching Product, BMC ฉบับย่อ คุยทั้งหมด 2 ครั้ง รวม 60 นาทีผ่าน Zoom หรือคุยครั้งเดียว 60 นาที (ไม่รวมปรึกษาฟรี 15 นาที) Package 2 Start Business = มีสินค้าแล้วยังไงต่อ? Must Know > การก้าวเดินขั้นต่อไปนั้นสำคัญ คุณจำเป็นต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน Workshop > BMC, 4P, Action Plan คุยทั้งหมด 4 ครั้ง รวม 120 นาทีผ่าน Zoom (ไม่รวมปรึกษาฟรี 15 นาที) Package 3 Growth=แนวทางการโตที่ชัดเจน Must Know > การขยายลูกค้า ช่องทางการขาย ทีมงาน เพื่อยอดที่มากขึ้น Workshop > 4 Biz Core, Marketing, Branding, Commitment คุยทั้งหมด 12 ครั้ง รวม 360 นาทีผ่าน Zoom (ไม่รวมปรึกษาฟรี 15 นาที)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Mentor ที่ปรึกษาตั้งแต่หาไอเดียการธุรกิจ จนดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 0 จนถึงหลัก 10 ล้าน

  • 1. คุยรายละเอียดเบื้องต้นว่าคุณกำลังทำอะไร อยู่ขั้นตอนไหน
  • 2. Brainstorm ไอเดียต่างๆให้ตกผลึก เพื่อให้สามารถวางแผนต่อไปได้
แพ็กเกจ
Package 1 Incubator หรือ ปรึกษาทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ได้ติดกระดุมเม็ดแรกของตัวเอง - ได้เห็นพิมพ์เขียวสำหรับการเดินทาง - เทรนด์ของสินค้าที่คุณเลือก

Package 2 Start Business
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- ได้เห็นพิมพ์เขียวสำหรับการเดินทาง - แผนงานสำหรับเพิ่มยอดขาย - เข้าใจคุณค่าของสิ่งที่คุณกำลังทำ

Package 3 Growth Business
ระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน

- อะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้ - เพิ่มช่องทางต่างๆ สำหรับการเพิ่มยอดขาย - การวางแผนสำหรับอนาคต 1-3 ปี - การตั้งเป้าหมายสำหรับ 1 ปี - การลงมือทำสำหรับ 1-3 เดือน - การติดตามการทำงานของคุณและคอยให้คำปรึกษา

ฟรีแลนซ์
Apichai

ผมทำหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยงให้กับ SME ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ - ด้านธุรกิจ ให้คำแนะนำตั้งแต่หาธุรกิจ โดยสำรวจความเป็นตัวคุณ ติดตามงานของคุณ ให้คำปรึกษาการหาสินค้า การนำเข้าสินค้าตลอดจนการขาย - ด้าน mindset แก้ปัญหาตลอดช่วงเวลาที่คุณเจอ ความกลัว ความกล้า การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน