รับพิมพ์งานทุกประเภท | ไทย - อังกฤษ

- รับพิมพ์เอกสาร รายงาน บทความ งานทั่วไปทุกรูปแบบ โดยโปรแกรม word,excel,powerpoint - รับคีย์ข้อมูล - รับงานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานทุกประเภท | ไทย - อังกฤษ

  • 1. พูดคุยกับผู้จ้างตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานที่ต้องการ
  • 2. ประเมินราคาของงาน และแจ้งให้ทางลูกค้าทราบ
แพ็กเกจ
งานพิมพ์ ภาษาไทย/อังกฤษเล็กน้อย Word
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิมพ์งานตามแบบต้นฉบับ (งานด่วน +100 ฿) **ภาษาอังกฤษล้วน 350 บาท** จำนวน 20-30 หน้า ปรับแก้งานได้ 1 ครั้ง ระยะเวลาในการทำงาน 1-3 วัน ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับคือ .docx / .pdf

งานพิมพ์ ภาษาไทย/อังกฤษ PowerPoint
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าสรุปข้อมูลมา ฟรีแลนซ์ทำหน้าที่จัดเรียงและตกแต่ง จำนวน 10-20 หน้า ปรับแก้งานได้ 2 ครั้ง ระยะเวลาในการทำงาน 2-3 วัน ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับคือ .pptx

งานพิมพ์ Excel ภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

คีย์ข้อมูล / แผนภูมิ ปรับแก้งานได้ 3 ครั้ง จำนวน 1 ชิ้นงาน ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าของเอกสาร ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับคือ .xlsx / .pdf

ฟรีแลนซ์
Apicha

งานเขียน แปลภาษา ออกแบบโลโก้ และรับจ้างทุกอย่างเกี่ยวกับงานพิมพ์

06/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน