รับให้คำปรึกษา แก้ไข ตรวจสอบ ด้านงานก่อสร้าง-ควบคุม-ออกแบบโครงสร้าง-รับรองแบบ โดย สามัญ-วุฒิวิศวกร

1.งานให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้าง เฉพาะโดยผู้เชียวชาญเฉพาะทาง 2.ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร 3.ควบคุมงานก่อสร้าง 4.ออกแบบโครงสร้าง และจัดทำรายการคำนวณ 5.รับรองแบบโดยผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับให้คำปรึกษา แก้ไข ตรวจสอบ ด้านงานก่อสร้าง-ควบคุม-ออกแบบโครงสร้าง-รับรองแบบ โดย สามัญ-วุฒิวิศวกร

  • 1. รับโจทย์ ปัญหา และความต้องการของลูกค้า
  • 2. ให้คำแนะนำเบื้องต้น และขอบเขตการทำงาน
แพ็กเกจ
บริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา งานก่อสร้าง ผ่านระบบ Online
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-ให้คำแนะนำผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom (นัดหมายเวลาได้) -ผู้ให้คำปรึกษาเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน -ตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นในงานก่อสร้าง -แนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา

บริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา งานก่อสร้าง OnSite
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-ให้คำแนะนำ ณ โครงการก่อสร้าง OnSite (นัดหมายเวลาได้) -ผู้ให้คำปรึกษาเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน -ตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นในงานก่อสร้าง -วิเคราะห์ปัญหาในงานก่อสร้าง -แนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา

บริการออกแบบโครงสร้างอาคาร และรับรองแบบก่อสร้าง โดยวิศวกร
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

-ให้คำแนะนำ การออกแบบโครงสร้าง ผ่านระบบ Online โปรแกรม Zoom (นัดหมายเวลาได้) -ผู้ให้คำปรึกษาเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน -จัดทำแบบแปลนโครงสร้าง A3 1 ชุด -รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมใบรับรองวิศวกร ระดับสามัญ-วุฒิวิศวกร (พื้นที่ใช้สอย ใน แพ็กเกจ ไม่เกิน 200 ตรม.) ในกรณีที่พื้นที่เกิดคิดเพิ่ม ตรม.ละ 100-200 บาท (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนด้วย)

ฟรีแลนซ์
Aphai

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง อาคาร บ้านพักอาศัย การแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง การออกแบบโครงสร้าง ที่ปรึกษาโครงการ และรับรองแบบ โดยวิศวกร ระดับ สามัญ-วุฒิวิศวกร ประสบการณ์กว่า 20 ปี

09/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน