"รับพิมพ์งานทุกชนิด" ยินดีรับงานด่วน!

รับพิมพ์งานทุกอย่าง,ทำรายงาน,คีย์ข้อมูล โดยมืออาชีพ - รับพิมพ์เอกสารตามต้นฉบับทุกรูปแบบ ทั้ง Excel Powerpoint และ Word - รับคีย์ข้อมูล - รับจัดหน้าเอกสารตามต้นฉบับ ส่งงานในรูปแบบ pdf และ word หรือตามตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ "รับพิมพ์งานทุกชนิด" ยินดีรับงานด่วน!

  • 1. ตกลงรายละเอียดกับลูกค้าในเรื่องจำนวนหน้า ฟอนท์ และขอดูต้นฉบับเพื่อใช้ประเมินราคา
  • 2. จัดทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
งานไม่เร่งด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิมพ์งานตามต้นฉบับ ไม่เร่งด่วน ภาษาไทย/อังกฤษบ้างเล็กน้อย ระยะเวลาในการทำงาน 1-2 วัน ปรับแก้ชิ้นงานได้ 1 ครั้ง จำนวนชิ้นงาน - ชิ้น จำนวนหน้า 20-25 หน้า มีไฟล์งานต้นฉบับ เฉพาะภาษาไทย

งานเร่งด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิมพ์งานตามต้นฉบับ (เร่งด่วน) ภาษาไทย/อังกฤษบ้างเล็กน้อย ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน ปรับแก้ชิ้นงานได้ 1 ครั้ง จำนวนชิ้นงาน - ชิ้น จำนวนหน้า 20-25 หน้า มีไฟล์งานต้นฉบับ เฉพาะภาษาไทย

งานไม่เร่งด่วน (ภาษาอังกฤษ/คณิต/สร้างภาพ)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์งานตามต้นฉบับ ไม่เร่งด่วน ภาษาอังกฤษล้วน/คณิต/สร้างภาพ ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน ปรับแก้ชิ้นงานได้ 1 ครั้ง จำนวนชิ้นงาน - ชิ้น จำนวนหน้า 20-25 หน้า มีไฟล์งานต้นฉบับ เฉพาะภาษาไทย รองรับสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ รองรับภาษาอังกฤษ

ฟรีแลนซ์
อาภัสรา

-มีประสบการณ์ทำงานในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งที่เป็นทางการและไม่ทางการ -มีความสามารถในการออกแบบแผนผังห้อง บ้าน หรือโรงงาน โดยโปรแกรม AutoCAD/Visio -มีความสามารถในด้านการตกแต่งและตัดต่อทั้งรูปภาพและวีดีโอ -การศึกษา จบ ปริญาญาตรี วทบ. มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ 2

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน