วิจัยการตลาดและการสื่อสารการตลาด

วิจัย ปริญญานิพนธ์ทั่วไป กาตลาดและการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและแบรนดดิ้ง ป.ตรี ป.โท (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) วิเคราะห์สถิติและเขียนบรรยายสรุปผลในบทที่ 4 อภิปรายผลการวิจัยในบทที่ 5 ปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมในบทที่ 2 จัดหน้าเอกสารงานวิจัยและรูปแบบ iThesis จัดทำ Presentation นำเสนองานวิจัยพร้อมทั้งแนะนำสอนในเนื้อหาของงานวิจัยเพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้เข้าใจในเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวสอบเปิดและปิดเล่ม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิจัยการตลาดและการสื่อสารการตลาด

  • 1. สอบถามรายละเอียด ขอบข่ายของงานที่ต้องการจะศึกษา เนื้อหางานและโจทย์คำถาม
  • 2. ฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้างตกลงทำการซื้อขายตามราคาที่ฟรีแลนซ์เป็นผู้เสนอราคา
แพ็กเกจ
Package A : วิเคราะห์ทางสถิติด้วย SPSS & Excel แปลผลเป็นรายงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ราคาเริ่มต้นที่ 950+ - วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เขียนผลในบทที่ 4 - ส่งงานเป็นไฟล์ .spv,docx,pdf,excel - แก้ไขงานได้ 5 ครั้ง

Package B : รายงาน/สารนิพนธ์/IS/โครงงานทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รายงาน/สารนิพนธ์/ISโครงงานทั่วไป - แยกรายบท เริ่มต้นที่บทละ 1200+ *ราคารวมแก้ฟรีจนกว่าไฟล์งานจะสมบูรณ์หรือผู้ว่าจ้างจะพอใจ

Package B : วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ (ป.ตรี,ป.โท)
ระยะเวลาในการทำงาน 21 วัน

วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ ป.ตรี บทที่ 1-3 - แยกรายบท บทละ 2000-2500 บาท++ บทที่ 4 - บทละ 3500 บาท บทที่ 5 - บทละ 3000 บาท *เหมาทุกบทราคายิ่งถูกลง แถมแบบสอบถามและ Google form, ppt,บทคัดย่อ,จัดเล่ม *รับงานด่วนค่ะ วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ ป.โท บทที่ 1-3 - แยกรายบท บทละ 4000 บาท++ บทที่ 4 - บทละ 5500 บาท บทที่ 5 - บทละ 5000 บาท *เหมาทุกบทราคายิ่งถูกลง แถมแบบสอบถามและ Google form, ppt,บทคัดย่อ,จัดเล่ม *ภาษาอังกฤษป.โทเหมาเล่ม 35,000+ *ทุกราคารวมแก้ฟรี

ฟรีแลนซ์
Jelly

สวัสดีค่ะ ชื่อธัญพิชชา บัวเพชร นะคะ มีความชำนาญในด้านการทำวิจัยหรือปริญญานิพนธ์โดยทำงานมาเป็นเวลา 3 ปีค่ะ รวมทั้งงานเกี่ยวกับการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและการทำงานนำเสนอต่างๆค่ะ ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านนะคะ จะรับผิดชอบงานและสร้างสรรค์งานออกมาอย่างมีคุณภาพให้ดีที่สุดค่ะ

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 วัน
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน