รับจัดทำบทความวิจัย Research Thesis IS ด่วน 24 ชั่วโมง และบริการหาที่ตีพิมพ์เพื่อยื่นจบกรณีเร่งด่วน

รับจัดทำบทความวิจัย ( Research Article) วิทยานิพนธ์ Thesis IS ด่วน 24-48 ชั่วโมง จัดทำเสร็จ และบริการหาที่ตีพิมพ์เพื่อยื่นจบ >> รับแก้ไขบทความวิจัย (ภาษาไทย) ตามคำแนะนำของวารสารที่แจ้งมา ราคาเริ่มต้น 1,850 บาท >> รับเขียนบทความวิจัย (ภาษาไทย) ที่มีข้อมูลมาจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจัย และการศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวนหน้าไม่เกิน 10 หน้า อัตราค่าบริการ 3,500 – 5,000 บาท ตั้งแต่หน้าที่ 11 เป็นต้นไป เพิ่มค่าบริการ หน้าละ 500 บาท สามารถดำเนินการด่วน 24-48 ช.ม. >> บริการหาที่ตีพิมพ์บทความวิจัย TCI 1 และ TCI 2 เพื่อยื่นจบกรณีเร่งด่วน (ได้หนังสือตอบรับตีพิมพ์ภายใน 1 เดือน) ฐาน TCI 1 : ราคา 20,000 บาท ฐาน TCI 2 : ราคา 16,000 บาท ( เฉพาะค่าตีพิมพ์บทความ ไม่รวมค่าเขียนบทความ ) ฟรีแลนซ์มีประวัติการศึกษา และความชำนาญด้านการวิจัย - B.Ed. Major in Educational Communication Technology. Srinakharinwirot University - M.Ed. Major in Educational Technology and Communication. Kasetsart University - Ph.D. (in the process of studying) in Educational Leadership and Innovation. Siam University

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจัดทำบทความวิจัย Research Thesis IS ด่วน 24 ชั่วโมง และบริการหาที่ตีพิมพ์เพื่อยื่นจบกรณีเร่งด่วน

  • 1. 1. ส่งชื่อวารสารที่จะลงบทความวิจัย+ไฟล์ Word งานวิจัย 5 บท (ทำการประเมินราคาและระยะเวลา)
  • 2. 2. จัดทำบทความตามระยะเวลา
แพ็กเกจ
รับแก้ไขบทความวิจัย (ภาษาไทย)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รับแก้ไขบทความวิจัย (ภาษาไทย) - บริการแก้ไขบทความวิจัย ตามคำแนะนำของวารสารที่แจ้งมา ภายใน 24-48 ชั่วโมง จำนวน ไม่เกิน 8 หน้า - ตั้งแต่หน้าที่ 9 เป็นต้นไป เพิ่มค่าบริการหน้าละ 500 บาท - ต้องมีบทความที่เขียนไว้อยู่แล้ว เพียงแต่แก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น บริการพิเศษเพิ่มเติม >> บริการหาที่ตีพิมพ์บทความวิจัย TCI 1 และ TCI 2 เพื่อยื่นจบกรณีเร่งด่วน (ได้หนังสือตอบรับตีพิมพ์ภายใน 1 เดือน) ฐานข้อมูล TCI 1 : ราคา 20,000 บาท ฐานข้อมูล TCI 2 : ราคา 16,000 บาท ( เฉพาะค่าตีพิมพ์บทความ ไม่รวมค่าเขียนบทความ )

รับเขียนบทความวิจัย (ภาษาไทย)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รับเขียนบทความวิจัย (ภาษาไทย) - บริการเขียนบทความวิจัย (ภาษาไทย) ที่มีข้อมูลมาจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจัย และการศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวนหน้าไม่เกิน 10 หน้า อัตราค่าบริการ 3,650 – 5,000 บาท - ตั้งแต่หน้าที่ 11 เป็นต้นไป เพิ่มค่าบริการ หน้าละ 500 บาท บริการพิเศษเพิ่มเติม >> บริการหาที่ตีพิมพ์บทความวิจัย TCI 1 และ TCI 2 เพื่อยื่นจบกรณีเร่งด่วน (ได้หนังสือตอบรับตีพิมพ์ภายใน 1 เดือน) ฐาน TCI 1 : ราคา 20,000 บาท ฐาน TCI 2 : ราคา 16,000 บาท ( เฉพาะค่าตีพิมพ์บทความ ไม่รวมค่าเขียนบทความ )

ฟรีแลนซ์
Thanapol

Thanapol Kanhasing ( Government teacher ) Education - B.ED. Major in Educational Communication Technology Srinakharinwirot University - M.Ed. Educational Technology and Communication Kasetsart University - Ph.d. (in the process of studying) in Educational Leadership and Innovation. Siam University

04/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน