รับพิมพ์งาน เอกสารทั่วไป

รับพิมพ์งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับแปลบทความเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถพิมพ์ได้ 10 หน้าต่อ 1 วัน(กรณีไม่มีการแปลภาษา)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน เอกสารทั่วไป

  • 1. พิจารณาลักษณะงานและเนื้อหาที่ได้จากผู้ว่าจ้าง
  • 2. ประเมินราคาผลงาน ระยะเวลาในการทำและตกลงราคากับผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกรับไฟล์ได้ทั้งแบบไฟล์ word หรือ pdf ตามที่ต้องการได้ กรณีเป็นการจ้างพิมพ์จะคิดราคาหน้าละ 5 บาท สามารถพิมพ์ได้ 10 หน้าต่อ 1 วัน กรณีเป็นการจ้างแปลจะคิดหน้าละ 50 บาท ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณบทความนั้นๆ

ฟรีแลนซ์
สุทธิดา

สามารถใช้งาน MS office ได้แก่ word excel ppt สามารถสืบค้นงานเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ได้ มีความรู้ในระดับปริญญาตรี และมีความรับผิดชอบ สามารถส่งงานได้ตามกำหนด

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน