รับพิมพ์งานตามต้นฉบับ (ไทย-อังกฤษ) ตามต้นฉบับ

รับพิมพ์งานทุกประเภทเอกสารทั่วไปทั้งภาษาไทย - อังกฤษ ตามต้นฉบับ - ข้อสอบ - วิทยานิพนธ์ - รายงาน - แบบฝึกหัดต่างๆ พร้อมจัดวางรูปแบบตามที่กำหนด 1. พิมพ์เอกสาร จากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับ (เฉพาะข้อความ) - ไฟล์งานจากลูกค้า - หน้าละ 10 บาท ไม่เกิน 30 หน้า - ใช้เวลา 1-3 วัน **หากเอกสารต้นฉบับเกิน 30 หน้า คิดเพิ่มหน้าละ 10 บาท** 2.พิมพ์เอกสาร จากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับ (ตาราง,รูปภาพ) - ไฟล์งานจากลูกค้า - หน้าละ 20 บาท ไม่เกิน 30 หน้า - ใช้เวลา 1-3 วัน **หากเอกสารต้นฉบับเกิน 30 หน้า คิดเพิ่มหน้าละ 20 บาท** - ลูกค้าสามารถส่งเอกสารต้นฉบับมาได้ที่อีเมล์ - ลูกค้าจะได้รับงานสกุล .docx และ .pdf - การแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง (หากมากกว่าที่กำหนด คิดเพิ่ม 30 บาท)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานตามต้นฉบับ (ไทย-อังกฤษ) ตามต้นฉบับ

  • 1. แจ้งรายละเอียดงาน (จำนวนหน้า, การจัดวาง)
  • 2. ประเมินราคา และแจ้งราคา
แพ็กเกจ
พิมพ์เอกสารจากต้นฉบับ (เฉพาะข้อความ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิมพ์เอกสาร จากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับ (เฉพาะข้อความ) - ไฟล์งานจากลูกค้า - หน้าละ 10 บาท ไม่เกิน 30 หน้า - ใช้เวลา 1-3 วัน **หากเอกสารต้นฉบับเกิน 30 หน้า คิดเพิ่มหน้าละ 10 บาท** - ลุกค้าส่งไฟล์ต้นฉบับมาที่อีเมล์ - ลูกค้าจะได้ไฟล์สกุล .docx และ .pdf - ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง (หากเกินกว่าที่กำหนด คิดครั้งละ 30 บาท)

พิมพ์เอกสารจากต้นฉบับ (ตาราง, รูปภาพ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิมพ์เอกสาร จากหนังสือ/ไฟล์เอกสารต้นฉบับ (ตาราง, รูปภาพ) - ไฟล์งานจากลูกค้า - หน้าละ 20 บาท ไม่เกิน 30 หน้า - ใช้เวลา 1-3 วัน **หากเอกสารต้นฉบับเกิน 30 หน้า คิดเพิ่มหน้าละ 20 บาท** - ลุกค้าส่งไฟล์ต้นฉบับมาที่อีเมล์ - ลูกค้าจะได้ไฟล์สกุล .docx และ .pdf - ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง (หากเกินกว่าที่กำหนด คิดครั้งละ 30 บาท)

ฟรีแลนซ์
benjawan

สวัสดีค่ะ ออมสิน เบญจวรรณ จบจากคณะศิลปศาสตร์ รับพิมพ์เอกสารทั่วไปทั้งแบบด่วน และปกติ ใส่ใจในการทำงาน สามารถทักมาสอบถามก่อนได้ค่ะ

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน