รับวาดภาพสีน้ำ ด้วยกับจับcharacter

วาดภาพสีน้ำโดนการจับ character มีจุดเด่นที่เน้นสีสัน เเละการผสมผสานเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนารูปเเบบงานให้มากยิ่งขึ้น เเละมีความหลากหลาย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวาดภาพสีน้ำ ด้วยกับจับcharacter

  • 1. รับบรีฟ จากผู้ว่าจ้างว่าต้องการเเบบไหน
  • 2. ตงลงเสร็จ ชำระเงินเเล้วลงมือทำ
แพ็กเกจ
ภาพสีน้ำขนาด A5
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ผู้ว่าจ้างจะได้ภาพสีน้ำขนาด A5 โดยภาพที่วาด จะเน้นการจับ character โดยผู้ว่าจ้างสามารถเพิ่มเติม หรือสั่งตามเเบบที่ต้องการได้ หากมีการเพิ่มคน จะคิดเพิ่มคนละ 150 บาท (เนื่องจากขนาด A5 มีขนาดเล็ก จึงวาดได้สูงสุดเพียง 2 คน)

ภาพสีน้ำขนาด A5
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ผู้ว่าจ้างจะได้ภาพสีน้ำขนาด A4 โดยภาพที่วาด จะเน้นการจับ character โดยผู้ว่าจ้างสามารถเพิ่มเติม หรือสั่งตามเเบบที่ต้องการได้ หากมีการเพิ่มคน จะคิดเพิ่มคนละ 200 บาท (ขนาดกระดาษ A4 วาดได้สูงสุด 4 คน)

ภาพสีน้ำขนาด A3
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ผู้ว่าจ้างจะได้ภาพสีน้ำขนาด A3 โดยภาพที่วาด จะเน้นการจับ character โดยผู้ว่าจ้างสามารถเพิ่มเติม หรือสั่งตามเเบบที่ต้องการได้ หากมีการเพิ่มคน จะคิดเพิ่มคนละ 300 บาท (ขนาดกระดาษ A3 วาดได้สูงสุด 8-10 คน)

ฟรีแลนซ์
พัชชนะพงษ์

เป็นนักศึกษา เอกวิชา interior design ครับ มีความสามารถด้านการวาดภาพ โดยสามารถวาดได้ทั้งสีน้ำเเละ Digital เเละชื่นชอบการทำงาน graphic design

10/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน