Editing and Proofreading ปรับปรุงโครงสร้างประโยค เลือกคำที่เหมาะ ตรวจไวยากรณ์ คำผิด ภาษาอังกฤษ (EN)

รับรองคุณภาพงานแปลด้วยระดับความชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC : 970 จากคะแนนเต็ม 990 รูปแบบงานที่เคยแก้มา -personal statement -รายงานวิชาการ เช่นวิศวะ ธุรกิจ -thesis -อื่นๆ ความเชี่ยวชาญ -ปรับปรุงโครงสร้างประโยค -ปรับสำนวนและคำที่ใช้ -ปรับน้ำเสียงและจังหวะของงาน -แก้ไขให้ถูกหลักไวยากรณ์ แก้คำผิด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Editing and Proofreading ปรับปรุงโครงสร้างประโยค เลือกคำที่เหมาะ ตรวจไวยากรณ์ คำผิด ภาษาอังกฤษ (EN)

  • 1. ผู้ว่าจ้างส่งเอกสารต้นฉบับ ผมจะประเมินราคาและระยะเวลา (รบกวนแจ้งหาเป็นงานเชิง personal statement ที่อยากได้รับคำปรึกษาในการปรับปรุงงาน เพื่อผมจะได้เน้นให้คำแนะนำในเอกสารด้วย)
  • 2. ผมจะแจ้งราคา และเวลาที่คาดว่าจะส่งให้
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Proofreading & Editing: ตรวจเช็คไวยากรณ์ สะกดคำ ความลื่นไหลของภาษา เปลี่ยนรูปประโยคของบทความภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับบริบท เช่นหากเป็นงานวิชาการจะแก้ให้สละสลวย ถ้าเป็นเนื้อหาไม่เป็นทางการจะแก้ให้มีเป็นกันเอง ปรับให้อ่านเข้าใจง่าย ปรับภาษาให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับบริบทและระดับผู้อ่าน รับตรวจสอบ: ภาษาอังกฤษ ราคาเบื้องต้น 250 บาทต่อหนึ่งหน้า (หนึ่งหน้า A4 ประมาณ 500 คำ) ขอประเมินราคาอีกทีเมื่อได้เห็นเนื้องาน และประเมินเวลาที่จะใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความยาวของงานและคิวงาน รูปแบบไฟล์ที่รับ: .DOC,.PDF

ฟรีแลนซ์
Anuk

ผมเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล (data analyst) เรียนจบจากสหรัฐอเมริกา มีความถนัดในด้านการแปลไทยเป็นอังกฤษและอังกฤษเป็นไทย ความท้าทายอย่างนึงของคำแปลคือการบางประโยคหรือคำไม่สามารถแปลตรงตัวได้ ผมสามารถแปลคำหรือประโยคเหล่านี้ได้ดี โดยการเลือชุดคำที่สื่อความหมายเดิมได้เข้าใจง่าย

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
37 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน