บริการลงข้อมูลบัญชีด้วยระบบโปรแกรมช่วยคีย์เอกสาร สะดวก รวดเร็ว

รับลงรายการข้อมูลเอกสารทางบัญชี บันทึกข้อมูลทางบัญชีด้วยโปรแกรมช่วยคีย์ข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่อยู่บนระบบปฎิบัติการ Windows แบบอัตโนมัติ เช่น โปรแกรม Account Express, MyAccount, SAP, โปรแกรม ภ.ง.ด 1 ของสรรพากร, เว็ปไซค์และเว็ปแอพพลิเคชั่น ต่างๆ เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการลงข้อมูลบัญชีด้วยระบบโปรแกรมช่วยคีย์เอกสาร สะดวก รวดเร็ว

  • 1. ประเมิณความยากง่ายของการบันทึกข้อมูล
  • 2. นับจำนวนเอกสารที่ต้องการลงข้อมูล
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ A
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. ไฟล์งานที่ลงข้อมูลทางบัญชีครบถ้วนแล้ว พร้อมรายงานทางบัญชี 2. รายงานทางบัญชีเช่น งบทดลอง,สมุดบัญชีแยกประเภท,สมุดรายวันทั่วไป 3. ไฟล์รายงานในรูปแบบ Pdf.

ฟรีแลนซ์
อนุชิต

บริการป้อนข้อมูลแบบฟอร์มต่างๆ บริการป้อนข้อมูลเอกสารต่างๆ บริการป้อนข้อมูลเอกสารรายงานทางบัญชี

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 วัน
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน