++ รับพิมพ์งานทุกอย่าง ++

+++ รับพิมพ์เอกสารตามต้นฉบับทุกรูปแบบ ทั้ง Word Excel และ Powerpoint +++ รับคีย์ข้อมูล +++ สร้างกราฟ ทำตาราง สรุปข้อมูล สร้างสูตรคำนวน จากข้อมูลที่มีอยู่ +++ รับจัดหน้าเอกสารตามต้นฉบับ +++ รับทำคิวอาร์โค้ดจากเอกสารของคุณ ++++++++++++++++++++

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ++ รับพิมพ์งานทุกอย่าง ++

  • 1. คุยรายละเอียดงานกับลูกค้าอย่างละเอียด ครบถ้วน เช่น ประเภทงาน จำนวนงาน รูปแบบงาน ระยะเวลาที่ต้องการงานดังกล่าวและอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์
  • 2. พิจารณาความสามารถในการรับงาน ประเมินราคา จำนวนวันที่ทำ โดยประเมินจากไฟล์ต้นฉบับที่ได้รับ ทั้งนี้สามารถต่อรองกันได้ค่ะ
แพ็กเกจ
งานไม่เร่งด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Word งานคีย์ข้อมูล 20 - 25 หน้า Excel ทำตาราง หรือ กราฟ 10 – 20 กราฟ/ตาราง หรือสร้างสูตรขั้นต้นไม่เกิน 5 สูตร ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน ปรับแก้ชิ้นงานได้ 2 ครั้ง จำนวนชิ้นงาน - ชิ้น จำนวนหน้า - พิมพ์งานต้นฉบับไม่เร่งด่วน ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษบ้างเล็กน้อย งานพิมพ์ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหา มีสูตรคณิตศาสตร์ ตาราง รูปภาพ รับทุกไฟล์ต้นฉบับ รูปภาพ รูปถ่าย หนังสือ เว็บไซต์ PDF

งานเร่งด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Word งานคีย์ข้อมูล 20 - 25 หน้า Excel ทำตาราง หรือ กราฟ 10 – 20 กราฟ/ตาราง หรือสร้างสูตรขั้นต้นไม่เกิน 5 สูตร ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน ปรับแก้ชิ้นงานได้ 2 ครั้ง จำนวนชิ้นงาน 1 ชิ้น จำนวนหน้า - พิมพ์งานต้นฉบับเร่งด่วน ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษบ้างเล็กน้อย งานพิมพ์ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหา มีสูตรคณิตศาสตร์ ตาราง รูปภาพ รับทุกไฟล์ต้นฉบับ รูปภาพ รูปถ่าย หนังสือ เว็บไซต์ PDF

ฟรีแลนซ์
ปุญญาพร

ดิฉันเรียนจบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ จบโทสาขาบริหารธุรกิจ เคยทำงานด้านการเงินการธนาคาร เคยเป็นเจ้าของโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นเจ้าของสวน ได้ผ่านการอบรมด้านธุรกิจออฟไลน์ ออนไลน์ ฯลฯ อยากมีรายได้เสริมเพื่อชำระหนี้ พร้อมทำให้ตรงตามความต้องการของผู้จ้างมากที่สุด

12/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
13 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน